Menu

SERVICEVOORWAARDEN

ALGEMENE INFORMATIE

 • § 1. ALGEMENE INFORMATIE

  1. Deze voorwaarden specificeren de regels voor gebruik van het "Boekingssysteem” voor diensten van derden, aangeboden via de website www.eSkyTravel.be en het Callcenter, inclusief het boeken en kopen van: vliegtickets, reisverzekeringen, hoteldiensten, pakketreizen, chartervluchten, treintickets en andere beschikbare diensten binnen het Boekingssysteem.
  2. De beheerder van het Vluchtboekingssysteem is eSky.pl Spółka Akcyjna, met hoofdkantoor in Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, ingeschreven in het ondernemersregister van de Districtsrechtbank Katowice-Wschód in Katowice, afdeling 8 Economie van het Landelijk Gerechtelijk Register onder nummer KRS 0000383663 door de Districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau, Afdeling 14 Economie, btw-nummer: 9481987199, REGON 670140736, aandelenkapitaal 1.019.525,60 PLN, volledig gestort, btw-plichtige, hierna te noemen “eSky”.
  3. Om gebruik te maken van het Boekingssysteem en Callcenterdiensten (via telefoonnummers die te vinden zijn op www.eSkyTravel.be) moet akkoord worden gegaan met de volgende bepalingen uit deze Voorwaarden. Het akkoord is een intentieverklaring die juridische verplichtingen creëert tussen de Gebruiker en Dienstverlener eSky.
  4. De Gebruiker heeft het recht om deze Servicevoorwaarden gratis te reproduceren en te bewaren, zonder het recht tot commerciële distributie.
  5. Handelsnamen, namen, beschrijvingen en handelsmerken gepresenteerd op www.eSkyTravel.be zijn wettelijk beschermd. Elke Gebruiker is verplicht om zich te onthouden van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van personen die recht hebben op deze namen, beschrijvingen en merken.
  6. Tenzij anders vermeld, behoren alle auteursrechten op teksten, afbeeldingen, foto's en ander materiaal gepresenteerd op www.eSkyTravel.be toe aan eSky. Alle niet-eSky-handelsmerken worden alleen voor informatieve doeleinden gebruikt en zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
  7. Elke reproductie, wijziging en verzending (al dan niet elektronisch gedaan) en het dupliceren, gebruiken en verspreiden van materiaal gepresenteerd op www.eSkyTravel.be is alleen toegestaan als de eigenaar hier toestemming voor heeft gegeven. De informatie op de pagina's van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet.
  8. Iedere Gebruiker moet aan deze voorwaarden voldoen op het moment dat hij acties onderneemt met als doel om het Boekingssysteem te gebruiken.
  9. De Gebruiker mag het Reserveringssysteem gebruiken als het apparaat of het IT-systeem dat hij of zij gebruikt voldoet aan de onderstaande technische minimumvereisten:
   • computer, draagbaar apparaat of ander multimedia-apparaat met internettoegang;
   • toegang tot e-mail en een actief e-mailadres;
   • een up-to-date webbrowser, zoals Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • accepteren van cookies en Javascript-ondersteuning in de webbrowser;
   • een applicatie waarmee u PDF-documenten kunt openen;
   • ten minste 3G-internet.
  10. De boeking en aankoop van specifieke producten die beschikbaar zijn via het Boekingssysteem vormen iedere keer een individuele transactie door de Gebruiker, waarvoor specifieke algemene voorwaarden van iedere derde partij gelden. Voor ieder aangekocht product gelden aparte voorwaarden, die gespecificeerd zijn voor iedere dienst die beschikbaar is in het Boekingssysteem.
  11. Gezien de verschillende Algemene Voorwaarden van de tarieven van Vervoerders wordt aanbevolen om ten minste 3 uur voorafgaand aan het geplande vertrek van de vlucht aanwezig te zijn op het vliegveld, om organisatorische problemen bij het leveren van de dienst te vermijden.
  12. Het kennis nemen van de tariefvoorwaarden van de vervoerder, het verkrijgen van informatie van een bepaalde luchtvaartmaatschappij of entiteit, die diensten verleent aan de gebruiker, evenals de levering van diensten, die onder dit reglement vallen, kan communicatie in het Engels vereisen.
  13. Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om een ​​eSky-account te registreren, wat het gebruik van extra functionaliteiten mogelijk maakt om de aankoop van diensten aangeboden op www.eSkyTravel.be ("Uw account") te vergemakkelijken.
  14. Registratie vindt plaats door het invullen van het registratieformulier dat beschikbaar is op www.esky.nl. (na het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord). U logt in via de Google-service of de Facebook-applicatie. Selecteert u anders de optie om een ​​account aan te maken tijdens het boekingsproces. Om Uw account te activeren met behulp van een e-mailadres/wachtwoord, moet de gebruiker op de activeringslink klikken die automatisch door eSky naar het opgegeven e-mailadres wordt verstuurd. Accountregistratie met het gebruik van Google en Facebook vereist geen extra bevestiging van activering.
  15. Inloggen op Uw account doet u door het e-mailadres (login) en het wachtwoord in te voeren dat u heeft opgegeven tijdens de accountregistratie in het inlogformulier.
  16. Het wachtwoord dat tijdens de registratie van de Gebruiker is verstrekt, kan worden gewijzigd na het inloggen op het account. Het is niet mogelijk om het opgegeven e-mailadres (login) te wijzigen.
  17. Uw account kan worden verwijderd door de juiste optie te kiezen. Deze is beschikbaar in de accountinstellingen in “Uw account”.
  18. eSky heeft het recht om Uw account onmiddellijk te verwijderen in het geval van een grove schending van de bepalingen in de Algemene voorwaarden of het verstrekken van illegale inhoud of valse / nepgegevens tijdens het registratieproces.
 • § 2. BEGRIPPEN

  1. Boekingssysteem – een programma dat de transactieprocessen beheert die beschikbaar zijn via de website www.eSkyTravel.be en het Callcenter, en dat de Gebruiker in staat stelt om:
   1. te zoeken naar binnenlandse en internationale vluchten tussen twee willekeurige steden, prijzen voor deze vluchten op te vragen en vliegtickets te kopen,
   2. prijzen voor reisverzekeringen op te vragen en reisverzekeringen af te sluiten,
   3. hoteldiensten te zoeken en te reserveren in iedere willekeurige stad (in binnen- en buitenland) binnen elk tijdsbestek,
   4. te zoeken naar binnen- en buitenlandse treinverbindingen over vaste spoorlijnen, prijzen aan te vragen voor deze verbindingen en treintickets te kopen,
   5. suggesties voor de diensten uit de punten a-d aan te passen door middel van een op geolocatie gebaseerd Gebruikersinformatiesysteem (door identificatie van het ip-adres en de browsergegevens van de computer),
   6. gebruik te maken van andere diensten die worden aangeboden door entiteiten aan wie eSky verhuurdiensten levert voor advertentieruimte op de website, zoals gespecificeerd in § 17 van deze voorwaarden.
  2. Gebruiker – een natuurlijk of rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die rechtsbevoegdheid heeft om gebruik te maken van het Boekingssysteem of het Callcenter.
  3. Betaler – een natuurlijk of rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die rechtsbevoegd is om gebruik te maken van het Boekingssysteem of het Callcenter en betalingen te doen of verplicht is tot zulke betalingen.
  4. Callcenter – een eenheid die verantwoordelijk is voor contact met de Gebruiker of Betaler als onderdeel van het leveren van diensten van www.eSkyTravel.be onder de voorwaarden en binnen het bereik van deze Voorwaarden.
  5. Leverancier – iemand die diensten verleent die aan de Gebruiker worden aangeboden via de website www.eSkyTravel.be.
  6. Dienstverlener – een entiteit die diensten die gespecificeerd zijn in deze voorwaarden aan de Gebruiker levert via eSky, het Boekingssysteem of op directe wijze, afhankelijk van het type diensten.
  7. Hoteldiensten – accommodatiediensten die bestaan uit accommodatie voor andere doeleinden dan wonen en geen onlosmakelijk onderdeel zijn van het vervoer van Gebruikers,
  8. Vervoerder – een entiteit met een geldige vergunning (licentie) voor het verrichten van activiteiten op het gebied van luchttransport en diensten binnen het kader van deze voorwaarden.
  9. Vliegticket – een document dat wordt afgegeven via het Boekingssysteem of het Callcenter en recht geeft op het gebruik van een luchtvervoersdienst.
  10. Algemene tariefvoorwaarden – algemene boekingsvoorwaarden voor het gebruik van een bepaald vliegticket, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de retourvoorwaarden van het vliegticket en de bagage-afmetingen.
  11. E-mailadres / e-mail - een actief, correct e-mailadres van de gebruiker.
  12. Persoonlijke vragenlijst – een formulier dat door de Gebruiker wordt ingevuld om zijn persoonlijke gegevens te versturen teneinde gebruik te kunnen maken van de diensten van eSky. Deze gegevens worden overgedragen en verwerkt onder de voorwaarden uit het privacybeleid op de website www.eSkyTravel.be.
  13. Budgetmaatschappijen – specifieke luchtvaartmaatschappijen waarop de bepalingen uit § 14 van toepassing zijn.
  14. Servicekosten – niet-restitueerbare kosten die door eSky of de Dienstverlener worden geïnd als onderdeel van de aan de Gebruiker aangeboden diensten, afhankelijk van het soort en de aard van de geleverde diensten, binnen het kader van deze Voorwaarden.
  15. Betaalmiddel – een aangepast apparaat of reeks procedures die die de Gebruiker en Dienstverlener overeen zijn gekomen en door de Gebruiker of Betaler worden gebruikt om een betaling te realiseren.
  16. Betaalkaart – een betaalmiddel waarmee geld kan worden gestort, overgeboekt en opgenomen via een speciale entiteit.
 • § 3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER VOOR GEBRUIK VAN HET BOEKINGSSYSTEEM

  1. De Gebruiker bevestigt dat hij volledig rechtsbevoegd is tot het verrichten van juridische handelingen en het aangaan van juridisch bindende toezeggingen.
  2. De Gebruiker garandeert dat hij het Boekingssysteem zal gebruiken om vliegtickets en andere diensten uit deze voorwaarden te zoeken en te kopen evenals andere diensten die beschikbaar zijn via het Boekingssysteem, uitsluitend conform de geldende wetten.
  3. Het is de Gebruiker verboden om illegale of aanstootgevende inhoud te verstrekken, evenals om acties te ondernemen die in strijd zijn met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, de bepalingen van de Algemene voorwaarden, evenals gevestigde gebruiken en principes van de sociale samenleving die zijn aangenomen in dit verband of kunnen leiden tot storingen of schade aan het functioneren van het Reserveringssysteem en schending van de rechten van derden bij het gebruik van het Reserveringssysteem.
  4. De Gebruiker zal zoeken naar diensten om te boeken op zijn eigen achternaam en zal betalingen voor geboekte vliegtickets en/of andere diensten verrichten met een eigen betaalkaart. Alle zoekopdrachten voor te boeken diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van andermans of valse achternamen en betaling voor geboekte vliegtickets en/of andere diensten waarbij gebruik worden gemaakt van andermans of valse betaalkaartgegevens zullen onmiddellijk worden gemeld aan de toepasselijke wetshandhavingsinstanties.
  5. De gebruiker is in het bezit van geschikte en geldige documenten, die de uitvoering mogelijk maken van diensten, die zijn aangeschaft via het reserveringssysteem of via de klantenservice of om te verblijven in het land van uitvoering van deze diensten, met name een geldige identiteitskaart, een geldig paspoort, vereiste visa en andere documenten, die benodigd kunnen zijn. Welke documenten daadwerkelijk nodig zijn, is afhankelijk van de omvang van de geleverde diensten. De gebruiker dient de informatie m.b.t. visum- en taalvoorwaarden te raadplegen, die beschikbaar zijn op www.eSkytravel.be.
  6. De Gebruiker is verplicht om alle door het Boekingssysteem of Callcenter vereiste informatie te verifiëren, waaronder gezondheidsinformatie, terroristische dreiging en gezondheidsvereisten met betrekking tot de dienstverlening.
  7. eSky stelt zich niet aansprakelijk ingeval de Gebruiker niet over de bovengenoemde documenten beschikt, waaronder een visum voor het land waar de diensten worden verleend of waar de Gebruiker overstapt, of ingeval niet wordt voldaan aan de verplichtingen uit punt 5 hierboven. Alle informatie kan door de Gebruiker worden verkregen via het Boekingssysteem of Callcenter, op www.eSkyTravel.be en via het website van het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  8. Tijdens het boekingsproces is de Gebruiker verplicht om naar waarheid gegevens in te voeren die actueel zijn op het moment van boeken. eSky is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die de gebruiker heeft ingevoerd tijdens het boeken van de diensten.
  9. Bij het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn via het Reserveringssysteem, kan de Gebruiker worden blootgesteld aan speciale gevaren die verband houden met het gebruik van elektronische diensten. Zoals: de mogelijkheid dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens die via het netwerk worden verzonden, er toegang verkregen wordt tot computers of mobiele apparaten die zijn verbonden met het netwerk of gegevensinterferentie. Dit kan leiden tot verlies of een ongeoorloofde wijziging van gegevens of het voorkomen van het gebruik van de aangeboden diensten.
 • § 4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

  • eSky deelt mee dat zodra er zoekresultaten worden weergegeven, er tevens andere vergelijkbare aanbiedingen van derde partijen, die verschillen van de eerder weergegeven resultaten, kunnen verschijnen in het Boekingssysteem of in andere ticket- en dienstreserveringssystemen . Het ontvangen van een zoekresultaat geeft de Gebruiker, tenzij onmiddellijk bevestigd door het reserveren en betalen via het Boekingssysteem, geen recht om aanspraak te doen gelden jegens de intermediair tot het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de tickets of andere diensten die worden aangeboden door entiteiten die diensten verlenen via het Boekingssysteem of andere boekingssystemen.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • § 5. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  • Alle kwesties met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van Gebruikers en Betalers en andere andere personen die gebruik maken van de website www.eSkyTravel.be zijn uiteengezet in het privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.eskytravel.be/privacykennisgeving.

BETAALVORMEN EN -METHODEN

 • § 6. OPSTELLEN EN LEVEREN VAN FACTUREN

  1. Voor diensten die zijn aangekocht via de website www.eSkyTravel.be of via het Callcenter, zal de Leverancier of de Dienstverlener een elektronische factuur uitgeven op basis van de gegevens die hij van de Gebruiker heeft ontvangen, op voorwaarde dat de Gebruiker tijdens het boekingsproces heeft aangegeven de factuur te willen ontvangen. Door een aankoop te doen en het accepteren van deze voorwaarden, gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van elektronische facturen.
  2. Elektronische facturen voor diensten zullen worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de persoonlijke vragenlijst in het Boekingssysteem of gedurende het aankoopproces via het Callcenter.
  3. Wijzigingen van de gegevens voor elektronische facturen die door de Gebruiker zijn opgegeven in de persoonlijke vragenlijst, zullen worden doorgevoerd onder voorwaarden en binnen het bereik van de geldende wetten.
  4. Dienstverleners en Leveranciers kunnen speciale voorwaarden hanteren voor het opstellen van facturen, ongeacht de voorwaarden van eSky.
 • § 7. BETAALVORMEN EN -METHODEN

  1. De Gebruiker kan de volgende betaalmethoden kiezen als onderdeel van de diensten die worden geleverd via www.eSkyTravel.be of het Callcenter, indien beschikbaar in het Boekingssysteem:
   1. betalingen met een betaalkaart of vergelijkbaar betaalmiddel,
   2. online overboekingen,
   3. overboekingen vanaf een betaalrekening,
   4. betalingen via een lokaal betalingsinstituut wiens aanbod beschikbaar is in het Boekingssysteem, onder de voorwaarden van dat instituut,
   5. andere speciale methoden voor een gegeven land waarin de transactie via het Boekingssysteem plaatsvindt, zoals gespecificeerd in het boekingsproces van de gegeven dienst.
  2. De Gebruiker kiest de geprefereerde betaalwijze in de persoonlijke vragenlijst van het Boekingssysteem of deelt deze mee via een verklaring aan het Callcenter, waarbij rekening houdt met het feit dat:
   1. de overboeking plaats moet vinden naar de bankrekening van eSky uit de bevestigingsmail van de boeking van de gekozen diensten,
   2. overboekingen en betaalopdrachten altijd informatie moeten bevatten over de voor- en achternaam van de Gebruiker die is opgegeven in het Boekingssysteem, evenals een id-nummer dat door eSky is opgegeven voor de gegeven dienst, bijv. het boekingsnummer.

   Voor vliegtickets zijn de volgende opties beschikbaar:

   1. betaling door middel van een overboeking van een betaalrekening is alleen mogelijk in het geval bij het op voorhand boeken van vliegtickets via www.eSkytravel.be, ten minste 2 werkdagen voor vertrek, waneer deze vorm van betaling wordt aangeboden door esky. Bij het kiezen voor een overboeking van de betaalrekening als betaalmethode, is de gebruiker verplicht om onmiddellijk na het reserveren het verschuldigde bedrag voor het geboekte vliegticket een overboeking te doen naar eSky. In geval van vertraging bij ontvangst van de betaling op de bankrekening van eSky, kunnen de boekingsvoorwaarden door de luchtvaartmaatschappij zijn gewijzigd.
   2. vliegtickets die worden betaald via overboeking vanaf een betaalrekening of online overboeking worden door eSky uitgegeven op de dag dat de betaling voor de vliegtickets op de rekening binnenkomt, onder voorwaarde dat dit vóór 20.00 uur gebeurt. Vrije dagen zijn een uitzondering en zijn gedefinieerd in het Boekingssysteem; in dergelijke gevallen vindt de transactie de eerstvolgende werkdag plaats, aan de hand van de voorwaarden van specifieke vervoerders.
   3. betalingen voor budgetmaatschappijen tijdens een online aankoop vinden plaats met een betaalkaart of vergelijkbaar betaalmiddel of via overboeking van de betaalrekening van de Gebruiker indien de dienst is besteld via het bestelformulier of het Callcenter.

   Voor hoteldiensten zijn de volgende opties beschikbaar:

   1. betaling voor het hotel direct aan de Dienstverlener, voorafgaand aan aankomst van de Gebruiker op locatie, onder volledige aansprakelijkheid van de Gebruiker voor een correcte transactie.
   2. betaling via de Dienstverlener voorafgaand aan aankomst van de Gebruiker op locatie, waarbij de betaalmethoden uit punt 1 hierboven toegestaan zijn.
  3. Betaling met betaalkaarten of vergelijkbare betaalmiddelen geldt als veilige transactie die plaatsvindt op de volgende wijzen:
   1. de Gebruiker van het Boekingssysteem doet een aankoop met een betaalkaart van of een ander door eSky geaccepteerd betaalmiddel dat met de Gebruiker overeen is gekomen, zoals gespecificeerd in het Boekingssysteem of onder voorwaarden die zijn afgesproken via het Callcenter.
   2. door een betaalkaart te kiezen als betaalvorm is de Gebruiker verplicht om in de persoonlijke vragenlijst van het Boekingssysteem de velden in te vullen voor informatie over de betaalkaart.
   3. na afloop van de boeking wordt de betaalkaart automatisch beschikbaar gesteld aan eSky via het Boekingssysteem in het telefonische bestellingssysteem en wordt een bedrag afgeschreven gelijk aan de prijs van de aangekochte dienst.
   4. in geval van diensten die de boeking en betaling van vliegtickets omvatten worden er middels twee transacties bedragen afgeboekt van de betaalkaart: het nettobedrag voor de vliegticket plus luchthavengelden wordt in rekening gebracht door de luchtvaartmaatschappij, en de servicekosten door de Dienstverlener. Deze bedragen kunnen ook als één transactie worden afgeboekt.
   5. in geval van diensten die het boeken en betalen van hoteldiensten omvatten, zal het systeem na afboeking van de bedragen een voucher verzenden naar het e-mailadres van de Gebruiker ter bevestiging van de aankoop van de hoteldienst, hetgeen een aankoopbewijs van de hoteldienst vormt, dat vereist is voor het gebruik van de dienst.
  4. De servicekosten die eSky in rekening brengt voor boekingen door de Gebruiker via het Boekingssysteem of onder voorwaarden die zijn afgesproken via het Callcenter, worden afgeboekt in dezelfde valuta als waarin de prijzen van de vliegtickets en hoteldiensten zijn weergegeven.

VLIEGTICKETS

 • § 8. VLIEGTICKETS

  1. In geval van luchtvaartmaatschappijen die geaccrediteerd zijn door de IATA (International Air Transport Association) handelt eSky door het aanbod van de luchtvaartmaatschappij beschikbaar te stellen als agent van deze luchtvaartmaatschappij. Voor entiteiten die andere diensten aanbieden via het Boekingssysteem handelt eSky als websitebeheerder die diensten beschikbaar stelt die worden aangeboden door de Dienstverleners. De entiteiten die transportdiensten leveren aan de Gebruiker en zich aansprakelijk stellen voor wanprestaties of gebrekkige prestaties in verband met de vlucht, zijn specifieke luchtvaartmaatschappijen die geaccrediteerd zijn door de IATA en vertegenwoordigd worden door de Dienstverlener en wier namen worden weergegeven in de loop van het boekingsproces en op het ticket dat aan de Gebruiker wordt geleverd.
  2. in geval van budgetmaatschappijen treedt de Dienstverlener op als intermediair die feitelijke handelingen verricht voor deze luchtvaartmaatschappijen met als doel het voltooien van de transactie en leveren van een ticket dat bij deze luchtvaartmaatschappijen besteld is, precies volgens de instructies van de Gebruiker en in hun naam, zoals meegedeeld via het Boekingssysteem of het Callcenter. Op de prestatie van de diensten en het afwikkelen van klachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de betreffende vervoerders die worden opgegeven in het boekingsproces.
  3. In geval van chartervluchten die worden georganiseerd door een reisorganisatie, treedt eSky op als agent en verstrekt zij informatie over de voorwaarden van de entiteit die de vlucht beheert. De reisoperator is aansprakelijk voor wanprestaties of gebrekkige prestaties van de chartervluchtdienst.
  4. De partij van de transportovereenkomst is de Dienstverlener die specifiek vermeld staat in het aanbod en die de luchtvervoersdiensten levert die het onderwerp vormen van de overeenkomst met de Gebruiker. De bovengenoemde overeenkomsten, die worden gesloten via www.eSkyTravel.be, worden gerealiseerd aan de hand van de algemene contractvoorwaarden met specifieke Dienstverleners die een contract met de Gebruiker sluiten.
  5. De Gebruiker zoekt naar een boeking door een van de vliegverbindingen te kiezen die door het Boekingssysteem worden voorgesteld en door de persoonlijke vragenlijst in te vullen met vereiste informatie, die wordt verwerkt op de wijze van § 5 van deze voorwaarden.
  6. Bevestiging van de zoekopdracht en prijsveranderingen:
   1. De Gebruiker ontvangt op het opgegeven e-mailadres een boekingsbevestiging, die behalve het boekingsnummer informatie bevat over de gekozen vliegverbinding, de totale prijs en de betaalwijze. De prijs van een vliegticket omvat: het netto tarief van de vervoerder, luchthavengelden, belastingen, niet-restitueerbare servicekosten voor het uitgeven van het ticket, aanvullende kosten en kosten voor andere systemen die integraal onderdeel uitmaken van het vervoer dat is gespecificeerd in de samenvatting van de transactie in het Boekingssysteem.
   2. Gezien het voorlopige karakter van de boeking is de ticketprijs niet gegarandeerd zolang de Dienstverlener de betaling niet heeft ontvangen.
   3. De Gebruiker is verplicht om na te gaan of de boekingsdetails in de bevestigingsmail en de betalingstermijn voor de boeking, tegen de prijs die is weergegeven tijdens het zoeken in het Boekingssysteem, correct zijn.
  7. De aankoop van een vliegticket:
   1. Voorafgaand aan het kopen van een vliegticket is de Gebruiker verplicht deze Voorwaarden te lezen evenals de algemene boekingsvoorwaarden en tariefvoorwaarden van de gekozen vliegverbinding, die beschikbaar zijn in het Boekingssysteem. De Dienstverlener zal niet-restitueerbare kosten aan de Gebruiker in rekening brengen voor alle handelingen in verband met de uitgifte van het ticket, voor een bedrag dat is vermeld in het boekingsproces.
   2. De Gebruiker boekt een vliegticket via het Boekingssysteem of het Callcenter, op basis van de beschikbaarheid, prijs en de mogelijkheid om de dienst uit het Boekingssysteem of via het Callcenter te leveren op het moment van boeken.
   3. Na ontvangst van de bestelling behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om contact met de Gebruiker op te nemen om de gegevens te verifiëren en de boekingsvoorwaarden te bevestigen. Indien het niet mogelijk blijkt om de Gebruiker te contacteren, maakt de Dienstverlener een boeking volgens de voorwaarden waaronder de Gebruiker de bestelling heeft geplaatst. De Dienstverlener realiseert de boeking onder voorwaarde dat de Gebruiker ten minste de ticketprijs plus de kosten voor door de Gebruiker gekozen aanvullende diensten en de servicekosten heeft betaald.
   4. De door de Gebruiker gekozen aanvullende diensten die moeten worden gerealiseerd als onderdeel van de boeking (bijv. een speciale maaltijd, punten voor het frequent flyerprogramma, vliegen met een huisdier, extra bagage, speciale ruimbagage, een kind zonder begeleiding, extra zorg voor de passagier, invalidenhulp, een kinderwieg etc.) moet worden besteld via het Callcenter of het door eSky opgegeven e-mailadres, teneinde beschikbaarheid te verifiëren.
   5. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de uitgifte van een ticket te weigeren indien het door de Gebruiker gekozen tarief niet overeenkomt met het doel volgens de verkoopvoorwaarden van een gegeven aanbieding of als er andere gerechtvaardigde beperkingen zijn in de overeenkomsten tussen de vervoerders, waar de Dienstverlener geen invloed op heeft.
  8. De betaalwijzen voor de aankoop van vliegtickets worden gerealiseerd onder de voorwaarden uit § 7 van deze voorwaarden.
  9. Het vliegticket van de Gebruiker wordt elektronisch verstrekt door de Dienstverlener.
  10. Het door de Dienstverlener verstrekte vliegticket zal worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de persoonlijke vragenlijst in het Boekingssysteem of gedurende het aankoopproces via het Callcenter.
  11. Annulering van de boeking door schuld van de vervoerder:
   1. eSky stelt zich niet aansprakelijk voor wijzigingen en annuleringen van boekingen door luchtvaartmaatschappijen.
   2. De Gebruiker dient alle klachten wegens annuleringen of wijzigingen, inclusief vertraagde vluchten door schuld van de vervoerder, direct aan de vervoerder te richten. De aansprakelijkheid van de vervoerder wordt erkend binnen de voorwaarden van het Verdrag van Warschau en het Verdrag van Montreal.
  12. Retour van een vliegticket:
   1. De betaler heeft het recht om een via de website www.eSkyTravel.be aangekocht ticket te retourneren indien de tariefvoorwaarden van de vervoerder dit toestaan. Retour van een vliegticket kan een boete met zich mee brengen waarvan de hoogte onafhankelijk van eSky wordt bepaald door de vervoerder.
   2. Als er in het tarief van het vliegticket de mogelijkheid bestaat om het vliegticket te retourneren, kan de persoon die de betaling heeft gedaan, telefonisch contact opnemen met het callcenter om het ticket te retourneren of zelf een restitutie aanvragen bij de vervoerder.
   3. Afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode, wordt het door de luchtvaartmaatschappij te betalen bedrag, voor het retourneren van het ticket, rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de betaler, of op de kaart waarmee de betaling is gedaan. De betaling zal plaatsvinden binnen 7 dagen, gerekend vanaf de dag, dat de dienstverlener het verschuldigde bedrag heeft ontvangen en in de valuta die is gebruikt tijdens de betaling. Onder de retourdatum wordt verstaan de datum waarop het bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de dienstverlener.
  13. Wijzigingen van de boeking, aanvullende diensten,
   1. De Gebruiker kan de boeking zelf rechtstreeks bij de Vervoerder wijzigen, of door middel van contact op te nemen met het Callcenter of via het contactformulier op de website www.eSkyTravel.be. Indien het vertrek minder dan 48 uur voor de vlucht is, is een wijziging van de boeking mogelijk via het Callcenter of rechtstreeks met de vervoerder.
   2. Indien de vertrekdatum minder dan 48 uur in de toekomst ligt, kan een wijziging alleen via het Callcenter worden doorgevoerd.
   3. De kosten voor het wijzigen van een vliegticket hangen af van de tarieven en de mogelijkheid voor de vervoerder om de verzochte wijzigingen door te voeren. De totale prijs voor het wijzigingen van een vliegticket omvat:
    • standaardkosten voor wijziging of een aanvullende dienst (inclusief wijzigingskosten volgens de regels en de tarieventabel van de gegeven luchtvaartmaatschappij, evenals niet-restitueerbare servicekosten voor aanpassing van de boeking of het bestellen van de aanvullende dienst),
    • het verschil tussen de tarieven (het verschil tussen de aanvankelijke ticketprijs en de prijs op het moment van wijzigen),
    • het verschil in belasting en luchthavengelden (het mogelijke verschil tussen de aanvankelijke belasting en kosten en deze bedragen op het moment van wijzigen),
   4. De boeking in het Boekingssysteem wordt aangepast door de Dienstverlener onder de voorwaarden uit de tabel met servicekosten voor aanvullende services voor een reeds aangekocht ticket:

     

    Tabel met servicekosten voor aanvullende diensten voor reeds aangekochte tickets (in EUR):
    Wijziging Servicekosten per persoon
    Wijziging van het ticket (waaronder wijziging van de reisdatum, route en de achternaam van de passagier) 25,90
    Annulering of teruggaaf van het ticket 25,90
    Toevoegen van extra of speciale bagage 10,60
    Verzoek om assistentie voor een minderjarige zonder begeleiding 10,60
    Het boeken van een specifieke stoel in het vliegtuig 10,60
    Speciale maaltijd bestellen 10,60
    Dierenvervoer 10,60
    Instappen met prioriteit 10,60
    Aanvullende diensten die worden aangeboden door de luchtvaartmaatschappij 10,60
    Online inchecken/assistentie bij het inchecken 10,60

     

   5. De Gebruiker moet betalen voor wijzigingen van het geboekte vliegticket zoals gespecificeerd in § 7 van deze voorwaarden. Betaling met betaalkaart gaat via het Callcenter. Indien de betaling plaatsvindt per overboeking of vanaf een betaalrekening, ontvangt de Gebruiker een bevestigingsmail van de wijziging met daarin de boekingsdetails (boekingsnummer, gegevens van de passagier, gegevens van de verbinding en informatie over aanvullende diensten en tickettarieven), betalingsdetails en het in rekening gebrachte bedrag.
   6. Sommige tarieven van speciale aanbiedingen in het Boekingssysteem hebben zeer specifieke voorwaarden voor de boeking en uitgifte van tickets. Dit is met name van toepassing op tarieven die ten minste drie, zeven of veertien dagen van tevoren moeten worden geboekt. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de prijs van het ticket mogelijk veranderen. eSky behoudt zich het recht voor om de boeking van de Gebruiker van precies drie, zeven of veertien dagen voor vertrek te annuleren indien de Gebruiker de beperkingen voor de aankoop die door de vervoerder zijn opgegeven in de tariefvoorwaarden overschrijdt. Een luchtvaartmaatschappij mag verzoeken om een ticket eerder af te geven. In dat geval zal de Gebruiker de benodigde informatie over de betalingsdeadline ontvangen op het opgegeven e-mailadres.
  14. Tijdens het boekingsproces van de vliegtickets kan de Gebruiker geïnformeerd worden dat hij met het selecteren van een bepaald vliegticket verplicht zal zijn om zelf eventuele wijzigingen in het vluchtschema rechtstreeks bij de vervoerder in de gaten te houden. Dit betekent dat eSky de Gebruiker niet op de hoogte zal brengen van eventuele wijzigingen, en dus zal de Gebruiker de wijzigingen zelfstandig moeten volgen en dienovereenkomstig daarop moeten reageren. Mocht de Vervoerder de Gebruiker niet voorzien van relevante informatie over zijn reservering waardoor het onmogelijk zou zijn om van de service gebruik te maken , dan dient de Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met eSky om de status en de mogelijkheid te controleren om de nodige wijzigingen aan de reservering aan te brengen.
 • § 9. MultiLine service (+Shield Bescherming)

  1. Algemene bepalingen
   1. Een vlucht die in het reserveringssysteem is aangeduid als “MultiLine” , omvat tenminste twee vluchtverbindingen met een of meerdere keren overstappen, uitgevoerd door een of meerdere vervoerders, waarvoor aparte tickets worden uitgegeven. In een dergelijke situatie wordt ieder gedeelte van de reis waarvoor er een apart ticket is, beschouwd als afzonderlijke dienst die niet in verband staat met andere diensten in het kader van de organisatie van de hele reis. Hierbij is het niet van belang of de afzonderlijke tickets zijn uitgegeven voor de diensten van een of meerdere vervoerders (“MultiLine”). Een combinatie van vluchten die zijn gevonden m.b.v. het reserveringssysteem in het kader van MultiLine, wordt hierna “reis” genoemd.
   2. Aankoop van een MultiLine-ticket is een aankoop van meerdere vliegtickets voor verschillende vluchten met een of meerdere keren overstappen, waarvoor de gebruiker afzonderlijke vliegtickets ontvangt voor diensten door een of meerdere vervoerders, in het kader van één transactieproces in het reserveringssysteem. Het totaal gekochte tickets voor de betreffende reis is geen gecombineerd vliegticket dat afzonderlijke vluchten omvat in het kader van de reis.
   3. Gezien het feit dat MultiLine tot stand komt op grond van afzonderlijke vliegtickets, door een of meerdere vervoerders en in het kader van dezelfde reis, is de gebruiker verplicht om voor ieder afzonderlijk gedeelte van de reis de regels voor bagage na te gaan en te verifiëren welke documenten noodzakelijk zijn voor realisatie van de diensten, zoals visa voor landen waar MultiLine tot stand wordt gebracht of waar de gebruiker overstapt.
   4. Het door de gebruiker kopen van afzonderlijke tickets voor iedere vlucht in het kader van MultiLine, kan gezien het feit dat er tussen de afzonderlijke vliegverbindingen korte overstaptijden kunnen zitten (naar gelang de zoekparameters die de gebruiker heeft ingesteld en de beschikbaarheid van vluchten in het reserveringssysteem) voor de gebruiker het risico met zich meebrengen dat hij niet op tijd is voor een of meerdere volgende vluchtverbindingen in het kader van de reis, ten gevolge van annulering, vertraging of een wijziging van de vluchttijden.
   5. De beschikbaarheid van MultiLine hangt af van de beschikbaarheid van tickets voor vluchtverbindingen van afzonderlijke vervoerders en van de criteria die de gebruiker heeft gekozen in het reserveringssysteem.
   6. Indien er informatie over een MultiLine-aanbieding naast de zoekresultaten verschijnt, worden alle personen die reizen op basis van tickets die zijn aanschaft als onderdeel van een op deze manier gemarkeerde aanbieding, gedekt door de eSky-assistentie ("Shield Bescherming") tegen een extra, niet-restitueerbare vergoeding. Dit betekent dat gebruikers na het aanschaffen van tickets, als onderdeel van deze reis, hulp van eSky kunnen krijgen. Dit op basis van de onderstaande voorwaarden:
  2. Regels voor gebruik van Shield Bescherming
   1. De gebruiker kan gebruik maken van Shield Bescherming wanneer een van de verbindingen van de reis wordt geannuleerd, vertraagd is of van tijd verandert, met als gevolg dat de geplande overstap niet mogelijk is en de gebruiker niet op de plaats van bestemming aankomt.
   2. Wanneer de gebruiker informatie krijgt over annulering, vertraging of wijziging van de tijd van een of meerdere MultiLine-verbindingen, met als gevolg dat de reis niet kan worden voltooid, brengt hij eSky op de hoogte van het feit dat de volgende verbindingen van de reis niet mogelijk zijn en vermeldt hij de oorzaken, onder de volgende voorwaarden:
    1. Indien de gebruiker meer dan 48 uur voor de geplande aanvang van de reis kennis krijgt van annulering, vertraging of verplaatsing van ten minste één van de MultiLine-verbindingen en als een dergelijke gebeurtenis ertoe leidt dat de gebruiker de reis niet kan maken dan heeft de gebruiker het recht om gebruik te maken van de Shield Bescherming-service. Dit op voorwaarde dat hij eSky onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte stelt binnen 24 uur vanaf het moment dat hij dergelijke informatie ontvangt.
    2. Indien de gebruiker minder dan 48 uur voor de geplande aanvang van de reis kennis krijgt van annulering, vertraging of verplaatsing van ten minste één van de MultiLine-verbindingen en als een dergelijke gebeurtenis ertoe leidt dat de gebruiker de reis niet kan maken dan heeft de gebruiker het recht om gebruik te maken van de Shield Bescherming-service. Dit op voorwaarde dat hij eSky telefonisch of per e-mail op de hoogte stelt binnen 12 uur vanaf het moment dat hij dergelijke informatie ontvangt (ten minste 8 uur voor de geplande start van de reis).
    3. Indien de gebruiker in de loop van de reis kennis krijgt van annulering, vertraging of wijziging van ten minste één van de MultiLine aansluitende vluchten, d.w.z. tussen individuele aansluitende vluchten, tijdens een overstap naar het volgende deel van de reis of later dan 8 uur voor aanvang van de reis, dan mag de gebruiker gebruik maken van de Shield Bescherming-service. Dit op voorwaarde dat hij eSky onmiddellijk, maar niet later dan 1 uur na het verkrijgen van dergelijke informatie, telefonisch of via het opgegeven e-mailadres op de hoogte stelt.
   3. Indien eSky niet binnen de bovengenoemde termijnen op de hoogte wordt gesteld dan kan de betreffende reis niet worden gedekt door de Shield Bescherming-service.
   4. Gebruikersmeldingen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week geaccepteerd. Dit kan alleen via het speciale telefoonnummer, vermeld in het tabblad "MultiLine" op de eSky-website ((+1) 2014735488) en via e-mail op multiline@esky.com. Klantenondersteuning is beschikbaar in de taal van de eSky-website waar de MultiLine-service is aangeschaft of in het Engels. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de eSky-consulenten.
   5. De gebruiker kan alleen profiteren van Shield Bescherming als hij voldoende zorgvuldig is geweest in zijn poging om iedere volgende verbinding van de reis te halen, zelfs als een of meerdere vluchten geannuleerd, vertraagd of van tijdstip veranderd zijn, waardoor de reis niet voltooid kan worden, en onder voorwaarde dat hij niet zelfstandig en buiten medeweten van eSky wijzigingen heeft aangebracht in documenten noodzakelijk voor de reis.
   6. In het kader van Shield Bescherming behouden bevoegde partijen zich het recht voor om de vertrek- en aankomsttijden van de vliegtuigen en de beschikbare overstaptijden te verifiëren aan de hand van de systemen die worden gebruikt in het kader van de activiteiten door eSky en aan de hand van de gegevens in het GDS-reserveringssysteem of via de website www.flightstats.com.
  3. Hulpbereik in het kader van Shield Bescherming:
   1. Na ontvangst van informatie over de annulering, vertraging of wijziging van ten minste één van de MultiLine-verbindingen, waardoor de reis niet kan worden gemaakt, van een gebruiker die recht heeft op de Shield Bescherming, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van eventuele beschikbare alternatieve verbindingen waarmee de bestemming van de reis kan worden bereikt (hierna te noemen "alternatieve verbinding").
   2. Indien een gebruiker een verbinding mist als gevolg van een annulering, vertraging of verplaatsing van ten minste één van de MultiLine-verbindingen die deel uitmaken van een reis, waardoor de gebruiker de reis niet kan maken, zal de gebruiker het recht hebben om te kiezen uit:
    1. Een alternatieve verbinding die beschikbaar is onder de Shield Bescherming-service kan alleen worden aangeboden als de kosten van de alternatieve verbinding, waarin eSky betrokken is, niet hoger is dan de waarde van EUR 1.000 (het "limiet"). De waarde wordt getoond in de valuta waarin de MultiLine transactie gedaan is.
    2. Indien eSky er niet in slaagt om een ​​alternatieve verbinding (tot aan het limiet) voor te stellen dan heeft de gebruiker recht op restitutie van het bedrag van de totale waarde van de gekochte vliegtickets voor de MultiLine-reis. Dit in plaats van de kosten van de alternatieve verbinding. De waarde van de restitutie omvat niet de waarde van andere diensten dan vliegtickets die zijn gekocht onder de MultiLine-service (bijvoorbeeld kosten van gekochte reizen, hotelboekingen, enz.). Om een ​​terugbetaling te ontvangen van het bedrag dat aan een MultiLine-ticket is besteed moet de gebruiker bewijs overleggen waaruit blijkt dat de annulering, vertraging of wijziging van ten minste één van de MultiLine-verbindingen hem verhinderde zijn reis te voltooien. Dit bewijs zal de basis zijn voor eSky om te beslissen of een terugbetaling kan worden gedaan.
   3. Indien een onderbreking van de reis door annulering, vertraging of wijziging van het tijdstip van een of meerdere MultiLine-verbindingen langer dan 8 uur duurt, langer duurt dan de oorspronkelijk geplande tijd van de reis en gedeeltelijk of geheel in nachturen valt (22-00 t/m 6.00 lokale tijd van de plaats waar de reis is onderbroken) en de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van een alternatieve verbinding, heeft hij recht op:
    1. een overnachting in een hotel dat wordt geboekt via eSky, of indien dit niet mogelijk is, restitutie van de kosten voor een persoonlijk geboekte overnachting tot maximaal 100 EUR per persoon, op basis van ingediende documenten ter bevestiging van de betaling en gebruik van de hoteldiensten
    2. restitutie van vervoerskosten (volgens de regel 1 taxi per 4 personen) van en naar het hotel/vliegveld tot 50 EUR op basis van ingediende documenten ter bevestiging van de betaling en gebruik van de vervoersdienst
    3. restitutie van kosten voor maaltijden tot 25 EUR per persoon op basis van ingediende documenten ter bevestiging van betaling voor een maaltijd.
   4. In uitzonderlijke gevallen, indien de gebruiker niet in staat is om contact op te nemen met eSky m.b.t. de annulering, vertraging of verplaatsing van ten minste één van de MultiLine-verbindingen, heeft de gebruiker het recht om tickets aan te schaffen waarmee hij op eigen gelegenheid naar zijn bestemming kan reizen. eSky zal op basis van het bewijs, geleverd door de gebruiker, de tickets tot aan ‘het limiet’ terugbetalen. Dit op voorwaarde dat er geen mogelijkheid was om in contact te komen met eSky. Er zal een document aangetoond moeten worden wat de waarde van de tickets bevestigt. eSky zal al deze uitzonderlijke gevallen afzonderlijk onderzoeken om te bepalen of het inderdaad onmogelijk was voor de gebruiker om eSky op de hoogte te stellen van de bovengenoemde problemen. Dergelijke onderzoeken zullen worden uitgevoerd op basis van alle beschikbare informatie en gegevens m.b.t. de uitvoering van de reis. Op basis daarvan zal eSky beslissen of een vergoeding zal worden toegekend.
   5. Alle terugbetalingen van door de gebruikers gemaakte en gedocumenteerde kosten zullen worden gedaan in overeenstemming met het betalingsformulier dat door de gebruiker is gekozen tijdens de boeking. In het geval van terugbetalingen die rechtstreeks worden overgemaakt naar het account van de gebruiker, dat is aangegeven in het boekingssysteem, wordt het vergoedingsbedrag dat is vastgesteld, als onderdeel van de Shield Bescherming-service, verminderd met bedragen die rechtstreeks aan de gebruiker worden terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen. Dit in bepaalde fasen van de Shield Bescherming-service en tot maximaal de waarde van de aangeschafte MultiLine tickets.
   6. Terugbetalingen worden gedaan onder de voorwaarden en binnen de tijd die door de individuele vervoerders zijn bepaald. Daarom hangt de deadline voor de restitutie, in het kader van de Shield Bescherming-service af van de data van de terugbetalingen door de specifieke vervoerders waarvan de gebruiker de diensten heeft gebruikt als onderdeel van MultiLine.
   7. Shield Bescherming omvat geen andere kosten die kunnen optreden door vertraging, annulering of wijziging van de tijd van een of meerdere MultiLine-verbindingen, die de gebruiker heeft gemaakt in het kader van een alternatieve verbinding, in het bijzonder andere kosten voor vervoer en maaltijden dan hierboven omschreven.
   8. Om gebruik te maken van Shield Bescherming is de gebruiker verplicht om bepaalde handelingen te ondernemen die worden opgedragen door een medewerker van eSky, bijv. zich melden bij een balie op de luchthaven om formaliteiten af te handelen in verband met omwisseling van het niet-gebruikte ticket en voortzetting van de reis. Als de opgedragen handelingen niet worden ondernomen, vervalt het recht op Shield Bescherming.
   9. Shield Bescherming omvat geen verzekering van vluchtverbindingen die worden gemaakt in het kader van een enkel vliegticket. De vervoerders die deze vluchtverbindingen aanbieden, zijn geheel aansprakelijk voor alle gerelateerde problemen. In dergelijke gevallen is de gebruiker verplicht om direct contact op te nemen met de betreffende vervoerder of luchtvaartmaatschappij die de reis verzorgt. Onthoud dat de tariefvoorwaarden en voorwaarden voor het maken van de reis per vervoerder verschillend kunnen zijn. De gebruiker is dan ook altijd verplicht om kennis te nemen van deze voorwaarden. eSky stelt zich niet aansprakelijk voor ongemakken die de gebruiker moet ervaren doordat hij de tariefvoorwaarden van de betreffende vervoerder niet heeft nageleefd.
   10. Indien een alternatieve verbinding of andere dienst uit dit reglement (min. vervoer, maaltijden) is geleverd door een luchtvaartmaatschappij of vliegveld, of deze hiertoe verplicht waren, geldt de verzekering van Shield Bescherming niet.
   11. Verlies van bagage ten gevolge van oorzaken buiten de controle van eSky, geldt niet als oorzaak voor het niet kunnen maken van de reis en geeft geen recht op gebruik van Shield Bescherming.
   12. Het zelfstandig door de gebruiker kopen/wijzigen van tickets in het kader van de reis waarvoor Shield Bescherming geldt, uitgezonderd de bepalingen onder lid II:4, leidt tot verval van Shield Bescherming.
   13. Shield Bescherming geldt niet wanneer de annulering, vertraging of wijziging van de tijd van een of meerdere MultiLine-verbindingen het gevolg was van een staking van medewerkers of luchthavenpersoneel, faillissement van een luchtvaartmaatschappij, overmacht, omstandigheden ten gevolge van gebeurtenissen in verband met lokale of internationale oorlogshandelingen, en de gevolgen van een terroristische aanslag.
   14. Shield Bescherming is niet van toepassing, wanneer de vervoerder massaal vluchten annuleert. Massale annulering van vluchten doet zich voor, wanneer de vervoerder tenminste 5 vluchten op een dag uit het geplande schema annuleert of van plan is te annuleren.
   15. Na voltooiing van de reis kan de gebruiker geen gebruik meer maken van Shield Bescherming.
   16. Om gebruik te maken van Shield Bescherming, moet de gebruiker samenwerken met eSky, vooral door alle documenten en informatie te verstrekken waar hij om wordt verzocht door medewerkers op ieder willekeurig moment van de reis, evenals na afloop.
 • § 10. PAKKETTEN VAN VLUCHT+HOTEL

  1. Als onderdeel van de diensten die beschikbaar zijn in het Boekingssysteem of via het Callcenter kunnen Gebruikers ten minste twee verschillende soorten diensten boeken, waaronder ten minste de aankoop van een vliegticket en hoteldienst, hetgeen de basis zal vormen voor het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan een reispakket, gesloten tussen de Gebruiker en eSky (“Overeenkomst").
  2. De overeenkomst wordt alleen gesloten als de services, die onder deze clausule vallen, worden geïmplementeerd en waarvan de acceptatie plaatsvindt via het reserveringssysteem of via de klantenservice. Bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst en de componenten hiervan zal door een afzonderlijk document worden verzonden naar het e-mailadres, dat is aangegeven in het reserveringssysteem of via de klantenservice. Met betrekking tot het bovenstaande komen de touroperator en de gebruiker overeen, dat communicatie m.b.t. de implementatie van de bepalingen van deze clausule in elektronische vorm plaats zal vinden. Door middel van een duurzaam middel zal een e-mailbericht en een PDF-document naar de gebruiker worden verzonden als bevestiging van de service.
  3. De reisoperator voor de Gebruiker die individuele diensten selecteert onder de voorwaarden uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden is eSky.pl Spółka Akcyjna, met hoofdkantoor in Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, ingeschreven in het ondernemersregister van de Districtsrechtbank Katowice-Wschód in Katowice, afdeling 8 Economie van het Landelijk Gerechtelijk Register onder nummer KRS 0000383663 bij de Districtsrechtbank voor de hoofdstad Warschau, Afdeling 14 Economie van het Landelijk Gerechtelijk Register, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, aandelenkapitaal 1.019.525,60 PLN, volledig gestort.
  4. De reisoperator is verantwoordelijk voor het leveren van de diensten waarop deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing zijn, ongeacht of deze diensten worden verricht door de reisoperator zelf of door andere dienstverleners. eSky stelt zich conform de wet beperkt aansprakelijk voor het niet of onvoldoende leveren van diensten tot drie maal de prijs van het reispakket voor iedere Gebruiker. Deze beperking geldt niet voor persoonlijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid is toegebracht.
  5. De reisoperator dient onmiddellijk assistentie te verlenen aan een Gebruiker die zich in een moeilijke situatie bevindt, zoals onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden waaronder het niet mogelijk is om zijn terugkeer naar het land te garanderen conform de Overeenkomst. In dat geval vergoedt de reisoperator de kosten voor maximaal 3 nachten noodzakelijke overnachting van de Gebruiker, indien mogelijk in een klasse die gelijk is aan die uit de Overeenkomst.
  6. De reservering van diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden wordt gemaakt volgens de parameters en criteria die individueel door de Gebruiker zijn gekozen. Via het Boekingssysteem of Callcenter wordt informatie verstrekt over de details van de diensten en hoofdzakelijke eigenschappen van de reisdiensten en de rechten en plichten van de Gebruiker en reisoperator.
  7. De reisoperator deelt mee dat de doeltreffende verlening van zekere diensten uit de Overeenkomst af kan hangen van communicatie in de officiële taal van het land van bestemming of in het Engels.
  8. De gedetailleerde omvang van de informatie over het leveren van diensten via het Boekingssysteem kan worden gevonden in Bijlage 1 tot deze Algemene Voorwaarden.
  9. De gedetailleerde omvang van de informatie over het leveren van diensten via het Callcenter kan worden gevonden in Bijlage 4 tot deze Algemene Voorwaarden.
  10. De gebruiker voor wie er diensten worden gespecificeerd in deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden is beschermd tegen insolventie van de reisoperator uit hoofde van de bepalingen uit Bijlagen 1 en 4 tot deze Algemene Voorwaarden.
  11. De in het Boekingssysteem of via het Callcenter aangegeven prijzen voor diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden omvat de prijs van het reispakket inclusief belastingen en , indien nodig, aanvullende kosten of – als niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze kosten kunnen worden berekend voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst – informatie over het type aanvullende kosten dat mogelijk gedurende de reis in rekening zal worden gebracht.
  12. Een prijsstijging is alleen mogelijk als direct gevolg van een wijziging van:
   1. de transportprijzen van passagiers ten gevolge van een prijsverandering van brandstof of andere grondstoffen;
   2. de hoogte van belastingen of kosten voor diensten uit de Overeenkomst tot deelname aan een reispakket die in rekening worden gebracht door entiteiten die niet direct deelnemen aan het reispakket, waaronder toeristenbelasting, luchthavengelden of kosten voor in- en uitstappen op havens en vliegvelden;
   3. relevante wisselkoersen voor een gegeven reispakket.
  13. De definitieve prijs in de Overeenkomst mag niet meer stijgen binnen 20 dagen voorafgaand aan de startdatum van de diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden.
  14. De Gebruiker kan zich terugtrekken uit de overeenkomst tot deelname aan het reispakket op ieder moment voorafgaand aan de aanvang, waarbij de Gebruiker mogelijk redelijke kosten aan de reisoperator zal moeten betalen wegens de terugtreding uit de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst geen kosten voor terugtreding voorschrijft, zal de hoogte van de kosten overeenkomen met de prijs van het reispakket verminderd met de kosten of baten voor alternatief gebruik van de reisdiensten. Op verzoek van de reiziger zal de reisoperator de kosten voor terugtreding uit de Overeenkomst onderbouwen.
  15. De overeenkomst tot deelname aan een reispakket kan kosten voorschrijven voor terugtreding uit de Overeenkomst voor een bedrag dat afhangt van het moment van terugtreding en de verwachte kostenbesparing en het inkomen uit alternatief gebruik van de betreffende reisdiensten. De kosten worden verrekend met de betaling door de reiziger.
  16. De Gebruiker kan zich zonder aanvullende kosten uit de Overeenkomst terugtrekken voorafgaand aan de start van de pakketreis in geval van onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de directe buurt die van grote invloed zijn op het reispakket of vervoer van de reizigers naar de bestemming. De Gebruiker kan uitsluitend verzoeken om restitutie van de betalingen voor het reispakket en kan geen aanspraak maken op compensatie of een schadevergoeding.
  17. De reisorganisator is gerechtigd eenzijdig kleine wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de overeenkomst na voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Andere wijzigingen die vóór de start van de pakketreis kunnen worden aangebracht, waaronder: het wijzigen van de belangrijkste kenmerken van de toeristische diensten, het niet kunnen voldoen aan speciale vereisten of het verhogen van de prijs met meer dan 8% van de totale prijs van de pakketreis, worden doorgevoerd nadat de gebruiker op de hoogste is gesteld en hem de beschikbare vervangende diensten en de regels voor de uitvoering hiervan zijn voorgesteld.
  18. De reisoperator restitueert kosten en betalingen binnen 14 dagen na de beëindigingsdatum van de overeenkomst tot deelname aan het reispakket.
  19. Als onderdeel van de diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden kan de Gebruiker zonder toestemming van de reisoperator alle rechten m.b.t deelname aan het reispakket overdragen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden voor deelname, mits deze persoon alle verplichtingen uit deze Overeenkomst naleeft en de Gebruiker de reisoperator hier binnen afzienbare tijd en via een duurzaam medium van op de hoogte brengt. Indien de overdracht van rechten en plichten aanvullende kosten voor de reisoperator met zich meebrengt, is de reisoperator verplicht om deze aan de reiziger te tonen bij het verzoeken om betaling, bijv. kosten voor het wijzigingen van de gegevens van de Gebruiker. Deze kosten moeten redelijk zijn en mogen de daadwerkelijke door de reisoperator gemaakte kosten ten gevolge van de overdracht van het reispakket niet overschrijden. Mededelingen die uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de start van het reispakket zijn gedaan, worden geacht te zijn verwerkt binnen afzienbare tijd.
  20. Als onderdeel van de diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden is de Gebruiker gedekt door een verplichte verzekering tegen persoonlijk letsel (ongevallenverzekering) en ziektekostenverzekering in geval van diensten die verleend zijn in het buitenland. Gedetailleerde informatie over deze verzekering kan worden gevonden via de links: Algemene Verzekeringsvoorwaarden en Productkaart. De Gebruiker heeft het recht om gebruik te maken van aanvullende verzekeringen voor door eSky geleverde diensten, met een bereik zoals gespecificeerd via het Boekingssysteem of het Callcenter.
  21. De Gebruiker moet door de reisoperator op de hoogte worden gebracht van alle speciale wensen die de Gebruiker heeft aangegeven en waar beide partijen mee akkoord zijn gegaan.
  22. Als onderdeel van de diensten uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden is de Gebruiker verplicht op de reisoperator op de hoogte te brengen van discrepanties tijdens de realisatie van het reispakket.
  23. Klachten van Gebruikers die moeten worden behandeld volgens de bepalingen uit deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden, zullen worden afgewikkeld volgens de bepalingen uit punt XVIII (Klachten).
  24. Ten behoeve van de Gebruiker van www.eSkyTravel.be wordt binnen het kader van de diensten uit deze paragraaf een bijdrage betaald aan het Toeristengarantiefonds en het Toeristenhulpfonds, voor een bedrag op basis van de geldende wet.
  25. Tenzij de beschrijving van het object, dat door de gebruiker is geselecteerd als onderdeel van de implementatie van de pakketreis duidelijk informatie geeft over voorzieningen voor gehandicapten zijn deze voorzieningen niet aangepast aan de behoeften van gehandicapten.
 • § 11. AANVULLENDE DIENSTEN

  1. De Gebruiker kan als onderdeel van de via het Boekingssysteem en Callcenter beschikbare diensten aanvullende diensten boeken, waarvoor de kosten worden vermeld als onderdeel van het transactieproces via het Boekingssysteem en Callcenter.
  2. Iedere door de Gebruiker gekozen betaalde dienst die wordt beschreven in deze paragraaf en beschikbaar is in het Boekingssysteem, vormt integraal onderdeel van de diensten waarvoor de aanvullende diensten zijn geboekt.
  3. Het eSky-dienstenpakket (hierna te noemen “Dienstenpakket”) is een niet-restitueerbare service voor ten minste één aanpassing van het vliegticket dat integraal onderdeel uitmaakt van het pakket, dat geboekt is via het Callcenter en verstrekt binnen het Boekingssysteem. Door aankoop van het dienstenpakket wordt de Gebruiker vrijgesteld van de servicekosten van eSky volgens de tabel van provisies voor aanvullende diensten voor reeds gekochte tickets. Indien de luchtvaartmaatschappij volgens de tariefvoorwaarden kosten in rekening brengt voor aanpassingen/annuleringen/speciale diensten, moet de Gebruiker de prijs betalen die door de luchtvaartmaatschappij is opgegeven voor de betreffende dienst.
  4. Online inchecken is een extra, betaalde en niet-restitueerbare service via het elektronische systeem van een betreffende luchtvaartmaatschappij voor het gekochte vliegticket, indien het transactiesysteem deze mogelijkheid voorziet. Als onderdeel van de online incheckdienst wordt de aangemaakte instapkaart verstuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven tijdens het boekingsproces, binnen de tijdslimiet voor normaal gebruik van de transportdienst. Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen de Gebruiker vragen om voor het inchecken aanvullende informatie te verstrekken die niet in het boekingsproces is opgegeven. De Gebruiker moet zijn huidige contactgegevens verstrekken zoals e-mailadres en telefoonnummer, zodat de maatschappij contact met hem kan opnemen, in het bijzonder vlak voor vertrek. Het niet verstrekken van contactgegevens of opgegeven van incheckgegevens later dan 48 uur voor gepland vertrek, het opgeven van verouderde of onvolledige gegevens, het niet beantwoorden van telefonische oproepen van eSky of het opgeven van onjuiste gegevens voor het inchecken kan het online incheckproces verhinderen, waarna de Gebruiker kan worden verplicht tot het betalen van extra kosten die zijn bepaald door de luchtvaartmaatschappij, of kan ertoe leiden dat de Gebruiker niet kan vertrekken. In geval van wijzigingen in de boeking door de vervoerder of op verzoek van de gebruiker, wijzigingen in de boeking rechtstreeks gedaan bij de vervoerder of wijzigingen in de boeking bij het toevoegen van de online incheckservice, is de gebruiker verplicht om eSky onmiddellijk op de hoogte te stellen van de aangebrachte wijzigingen. Als u deze informatie niet verstrekt, kan eSky de online incheckservice niet effectief uitvoeren. Gezien het bovenstaande zal eSky niet aansprakelijk zijn voor dergelijke problemen met de online incheckservice, inclusief de kosten en daaruit voortvloeiende gevolgen.
  5. Indien de vlucht wordt vertraagd of geannuleerd zal eSky als onderdeel van de analyse van gegevens over de vlucht van de Gebruiker informatie overdragen aan de samenwerkende entiteit voor het verkrijgen van compensatie, te weten AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, die actie zal ondernemen met expliciet goedvinden van de Gebruiker. Daarnaast deelt eSky op grond van Verordening (EC) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad mee dat de Gebruiker het recht heeft om klachten en verzoeken direct in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij die de vlucht aanbiedt, teneinde (indien van toepassing) volledige compensatie te ontvangen waar de passagier recht op heeft.
  6. AirHelp + - een extra betaalde, niet-restitueerbare service die beschikbaar wordt gesteld aan elke gebruiker die een reservering maakt met het reserveringssysteem of via de telefonische klantenservice. Hiermee kan kan assistentie worden gegeven bij het verkrijgen van een vergoeding tot EUR 600 voor een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht en een vergoeding tot EUR 6.000 voor niet-geplande kosten veroorzaakt door een vertraagde vlucht ( zoals hotels, taxi's, vliegtickets en maaltijden) uitgevoerd onder de aangegeven voorwaarden van de dienstverlener, dat wil zeggen AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320. In detail gespecificeerd op https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. GEKOPPELDE REISARRANGEMENTEN

  1. De Gebruiker van www.eSkyTravel.be koopt in de hieronder beschreven situaties gekoppelde reisdiensten, waarmee een combinatie van ten minste twee verschillende soorten toeristische diensten wordt bedoeld die worden gekocht voor dezelfde reis of vakantie en waarvoor verschillende contracten met Dienstverleners worden afgesloten. Gekoppelde reisdiensten ontstaan wanneer een ondernemer in de reisbranche het gemakkelijker maakt voor reizigers om toeristische diensten aan te schaffen:
   1. tijdens een bezoek of contact met het verkooppunt dat de optie aanbiedt tot het apart kiezen en betalen voor iedere toeristische dienst of
   2. toestaat om ten minste één aanvullende toeristische dienst aan te schaffen van een andere ondernemer, indien de overeenkomst met deze ondernemer uiterlijk 24 uur na het bevestigen van de eerste toeristische dienst wordt gesloten.
  2. Gekoppelde toeristische diensten worden ondanks het voldoen aan de bovenstaande voorwaarden niet gecreërd in geval van de combinatie van maximaal één type toeristische dienst (passagiersvervoer, locaties die geen integraal onderdeel uitmaken van het passagierstransport, huur van een auto of ander motorvoertuig) met een of meerdere toeristische diensten die een andere dienst voor de reizigers vormen en geen integraal onderdeel uitmaken van de dienst: passagierstransport, locaties die geen integraal onderdeel uitmaken van het passagierstransport, huur van een auto of ander motorvoertuig) indien de waarde van deze diensten minder dan 25% bedraagt van de totale waarde van de gekoppelde reisdienst en deze niet worden aangeboden als aanzienlijk onderdeel van deze verbinding of om andere reden geen aanzienlijk onderdeel van deze verbinding vormen. Daarnaast zijn gekoppelde toeristische diensten geen diensten van korter dan 24 uur tenzij het overnachting betreft.
  3. Gedetailleerde informatie over de aankoop van verbonden reisdiensten en de rechten en plichten die gepaard gaan met het gebruik van zulke diensten, kunnen worden gevonden in Bijlage 2 en 3 tot tot deze voorwaarden.
  4. Ten behoeve van de Gebruiker van www.eSkyTravel.be wordt binnen het kader van de diensten uit deze paragraaf een bijdrage betaald aan het Toeristengarantiefonds, voor een bedrag op basis van de geldende wet.
 • § 13. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VAN HET IATA

 • § 14. VERWIJZINGEN NAAR REGELGEVING VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELBOEKINGEN

 • § 15. HOTELBOEKINGEN

  1. eSky bepaalt via www.eSkyTravel.be en het Callcenter de regels voor het delen van de hoteldiensten die door de leveranciers worden aangeboden aan Gebruikers die gebruik willen maken van deze diensten.
  2. eSky is geen partij van een overeenkomst tot het leveren van hoteldiensten en andere gerelateerde overeenkomsten die zijn gesloten via het Boekingssysteem. De partijen van dergelijke overeenkomsten zijn te allen tijde de Gebruiker en de individuele Dienstverlener die is vermeld in het aanbod en de diensten verleent die het onderwerp zijn van de betreffende overeenkomst.
  3. Overeenkomsten die zijn afgesloten via het Boekingssysteem worden gesloten en geïmplementeerd aan de hand van de algemene voorwaarden voor overeenkomsten met individuele Dienstverleners. Alle gegevens in het aanbod die worden vermeld in het Boekingssysteem zijn gebaseerd op gegevens die direct door de Leveranciers zijn verstrekt. De algemene voorwaarden voor het boeken van hoteldiensten die worden aangeboden door de Leveranciers gelden op basis van de voorwaarden die zijn vermeld in de boeking en overeenkomstig hun reglementen - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky voorziet de Gebruiker van:
   1. directe toegang tot faciliteiten die door de Leveranciers in binnen- en buitenland worden aangeboden,
   2. de mogelijkheid om vrije, individueel door Gebruikers geconfigureerde diensten te gebruiken, die beschikbaar zijn via www.eSkyTravel.be.
  5. Regels voor boekingen en betalingen voor hoteldiensten:
   1. Het boeken van een hoteldienst via het Boekingssysteem of het Callcenter wordt direct door de Gebruiker betaald aan de Leverancier die de dienst aanbiedt, zonder betaling aan eSky.
   2. Het boeken van een hoteldienst via het Boekingssysteem of het Callcenter wordt direct door de Gebruiker betaald aan eSky.
  6. Reserveringstype:
   1. een niet-gegarandeerde reservering die niet is betaald door de Gebruiker,
   2. een gegarandeerde reservering die is betaald door de Gebruiker of waarvan de Gebruikersgegevens positief zijn geverifieerd onder de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden.
  7. Zoekopties voor het boeken van hoteldiensten:
   1. Via het Boekingssysteem van www.eSkyTravel.be en andere websites die eigendom zijn van entiteiten die samenwerken met eSky.
   2. Telefonisch via het nummer dat is opgegeven door het Callcenter.
  8. Bevestiging van de bestelling en prijs:
   1. De Gebruiker ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van zijn aanvraag, met daarin het reserveringsnummer, informatie over de gekozen hoteldienst, de totale prijs en de gekozen betaalmethode.
   2. De prijs van een hoteldienst wordt weergegeven in de valuta is is geselecteerd in het bestelformulier. De prijs van de diensten omvat: betaling voor het verblijf, het nettotarief, btw en alle andere belastingen en kosten, tenzij anders vermeld op de pagina van het Boekingssysteem of in de bevestigingsmail van de reservering.
   3. Indien de voorwaarden voor een bestelde dienst vereisen dat de Gebruiker een betaling doet aan eSky, is de prijs voor de dienst die vermeld staat in de reserveringsbevestiging niet bevestigd totdat de betaling door eSky is ontvangen, aan de hand van de voorwaarden van de betreffende Leveranciers.
   4. Voorafgaand aan de betaling dient de Gebruiker te controleren of alle gegevens in de ontvangen reserveringsbevestiging kloppen.
  9. Een hoteldienst bestellen
   1. De Gebruiker kan een hoteldienst kopen op voorwaarde dat hij alle persoonlijke gegevens naar waarheid heeft opgeven. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling is de Gebruiker verplicht tot het lezen en accorderen van deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de boekingsdiensten van het object dat de dienst levert die door de Gebruiker gekozen is.
   2. Na ontvangst van de bestelling kan eSky contact met de Gebruiker opnemen om de gegevens te verifiëren en het aanbod te bevestigen. Als het niet mogelijk blijkt om contact op te nemen met de Gebruiker kan eSky niet aansprakelijk wordt gesteld indien de Dienstverlener de reservering niet accepteert volgens de inhoud van de bestelling, tenzij het een gegarandeerde reservering betreft, zoals bedoeld in punt XV, sectie 6 van deze Algemene Voorwaarden.
   3. Iedere reservering/bestelling wordt namens de Gebruiker door eSky doorgestuurd aan de gegeven Leverancier en beschouwd als bestelling.
   4. De Dienstverlener en Leverancier hebben het recht om de reservering te annuleren indien de klant niet op de begindatum van de geboekte dienst incheckt bij het hotel dat de dienst aanbiedt. De tijd en voorwaarden van een dergelijke annulering worden vermeld in de reserveringsvoorwaarden van het object dat de gegeven dienst aanbiedt.
  10. Reservering van een hoteldienst is onderworpen aan het annuleringsbeleid dat beschikbaar is op de website van de gegeven Leverancier.
  11. In bepaalde situaties behoudt eSky zich het recht voor om niet-gegarandeerde reserveringen te annuleren als het onmogelijk blijkt om contact op te nemen met de Gebruiker via het opgegeven telefoonnummer. De Gebruiker kan een gegarandeerde reservering maken door het nummer van zijn betaalkaart op te geven. De klant kan worden verzocht om een scan van zijn betaalkaart en identiteitskaart op te sturen tezamen met een ingevuld UCCCF-formulier, om de juistheid van de transactie te verifiëren.
  12. Mogelijke klachten van de klant of verzoeken om compensatie voor geleden schade moeten worden gericht aan de betreffende Leveranciers. eSky stelt zich uitsluitend aansprakelijk voor gebrekkig verrichte activiteiten als intermediair.
  13. De rol van eSky en andere samenwerkende bedrijven die betrokken zijn bij het verstrekken van gegevensbestanden van aanbieders van hoteldiensten is om de Gebruiker toegang te verschaffen tot directe aanbiedingen van specifieke Leveranciers.
  14. Een internationale hotelclassificatie op basis van het sterrensysteem vormt niet-bindende informatie over de standaard van een bepaald hotel. Informatie over hotels die beschikbaar zijn in het Boekingssysteem van eSky is gebaseerd op een subjectieve beoordeling van het gegeven hotel.

VERZEKERINGEN

 • § 16. VERZEKERINGEN

  1. Afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen dienst bij het maken van een reservering via het Reserveringssysteem of het Call Center, is de Verzekeraar van het door de Gebruiker aangegeven en geselecteerde verzekeringsproduct:
   • In het geval van een ALL RISK annuleringsverzekering, reisverzekering voor buitenlandse reizen, reisverzekering voor buitenlandse reizen PLUS, reisverzekering voor binnenlandse reizen – is de verzekeraar Inter Partner Assistance SA Branch in Polen met hoofdkantoor in Warschau, ul. Giełdowa 1; 01-211 Warschau, geregistreerd in het ondernemersregister bijgehouden door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau in Warschau, XII handelsafdeling van het nationale rechtbankregister onder KRS-nummer: 0000320749, met fiscaal identificatienummer NIP: 108-00-06 -955, met een maatschappelijk kapitaal van 31 702 613,00 EUR, is een bijkantoor van de buitenlandse verzekeringsmaatschappij Inter Partner Assi stance SA met maatschappelijke zetel te Brussel, e-mail: claims@axa-assistance.pl (ook wel "AXA Assistance")
   • In het geval van een Travel Protect verzekering voor buitenlandse reizen, Travel Protect verzekering voor binnenlandse reizen, Travel Protect verzekering voor annulering in noodgevallen, Travel Protect-reisbagageverzekering is de verzekeraar Colonnade Insurance SA geregistreerd in Luxemburg onder het nummer: B 61605, hoofdkantoor: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, actief in Polen door Colonnade Insurance Société Anonyme Branch in Polen geregistreerd in het district Court for Capital City Warsaw, XII Department of the National Court Register onder nummer 0000678377, NIP 1070038451, met maatschappelijke zetel te ul. Prosta 67, 00-838 Warschau, met volgestort aandelenkapitaal van 9.500.000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (ook wel "Colonnade" genoemd")
  2. De verzekeringsagent voor Colonnade en AXA Assistance is We Care Insurance Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Katowice (40-265) op ul. Murckowska 14A, ingeschreven in het Ondernemersregister bijgehouden door de District Court Katowice-Wschód in Katowice, VIII Commercial Department of the National Court Register onder nummer K RS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, het bedrag van het aandelenkapitaal PLN 5.000 (volledig betaald), die de persoonsgegevens van klanten beheert volgens de voorwaarden die hier worden uiteengezet.
  3. De Agent werkt op basis van een volmacht om de activiteiten van de Agent uit te voeren die door de Verzekeraar zijn verleend. De inhoud van dergelijke activiteiten door Colonnade is hier beschikbaar, en die van AXA Assistance hier.
  4. eSky voert als verzekeringnemer alle feitelijke en juridische activiteiten uit die verband houden met het sluiten of uitvoeren van groepsverzekeringscontracten zoals gespecificeerd in deze verordening, inclusief:
   • In het kader van de groepsverzekering van Colonnade en AXA Assistance informeert het de Gebruikers over het afsluiten van een groepsverzekeringsovereenkomst, over de voorwaarden van toetreding en ontslag, het onderwerp en de omvang van de groepsverzekering en de verplichtingen van de verzekerde die de Gebruiker, voorziet het de nodige documenten alvorens zich aan te sluiten bij een groepsverzekering, met inbegrip van documenten met betrekking tot de principes van de verwerking van persoonsgegevens en documenten die de toelating om onder individuele verzekeringsproducten te opereren bevestigen, evenals aanvaardingen voor groepsverzekering, instructies over wat te doen in het geval bij een dekking door een groepsverzekeringscontract.
  5. De Verzekeraar zal de Gebruikers alle nodige informatie verstrekken over de omvang van de verzekeringsdiensten via het reserveringssysteem of via het callcenter. De Verzekeraar is verplicht om de Gebruiker de voorwaarden van de collectieve verzekeringsovereenkomst te bezorgen alvorens hij akkoord gaat.
  6. De groepsverzekering wordt afgesloten, afhankelijk van de keuze van de Gebruiker voor het verzekeringsproduct:
   • In het geval van een ALL RISK annuleringsverzekering, reisverzekering voor buitenlandse reizen, reisverzekering voor buitenlandse reizen PLUS, reisverzekering voor binnenlandse reizen zullen AXA Assistance en eSky namens de Gebruikers die zich aansluiten bij een groepsverzekering. De verzekeringsdekking wordt verstrekt in overeenstemming met de speciale voorwaarden van de ALL RISK annuleringsverzekering, de speciale voorwaarden van de reisverzekering voor buitenlandse reizen, de speciale voorwaarden van de reisverzekering voor buitenlandse reizen PLUS, de speciale voorwaarden van de reisverzekering voor binnenlandse reizen en de voorwaarden die zijn vermeld in het reserveringssysteem of per telefoon worden verstrekt.
   • In het geval van een Travel Protect verzekering voor buitenlandse reizen, Travel Protect verzekering voor binnenlandse reizen, Travel Protect verzekering voor annulering in noodgevallen, Travel Protect-reisbagageverzekering zullen Colonnade en eSky namens Gebruikers die zich aansluiten bij de groepsverzekering, de verzekeringsdekking verlenen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Travel Protect Groepsverzekering voor buitenlandse reizen, de Algemene Voorwaarden van Travel Protect Groepsverzekering voor binnenlandse reizen, de Algemene Voorwaarden van Travel Protect Groepsverzekering voor opzegging van reizen in noodgevallen, de Algemene Voorwaarden van de Travel Protect Groepsreisbagageverzekering binnen het toepassingsgebied gespecificeerd in dit Reglement, evenals op de principes uiteengezet in het reserveringssysteem of via het Call Center.
  7. Alle documenten met betrekking tot individuele verzekeringsproducten, inclusief hun omvang, zijn beschikbaar in het reserveringssysteem of via het Call Center.
  8. Afhankelijk van de keuze van het verzekeringsproduct is het document dat de toetreding tot het verzekeringscontract bevestigt, het verzekeringscertificaat dat elektronisch naar de Gebruiker wordt gestuurd na het voltooien van de reserveringsprocedure in het reserveringssysteem of via het Call Center.
  9. Verzekeringscertificaat, Algemene Voorwaarden van groepsverzekering, Bijzondere Voorwaarden van AXA Assistance en alle andere documenten die aan u ter beschikking worden gesteld in het Reserveringssysteem of via het Call Center over de uitvoering van diensten die via de verzekeringnemer zijn gekocht wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.
  10. Het toetreden tot de groepsverzekering door de Gebruiker is vrijwillig en houdt in dat hij ermee instemt de kosten van de verzekeringspremie te betalen. De Gebruiker stelt zich op de hoogte van de bovenstaande kosten door een van de opties te selecteren die worden voorgesteld door het reserveringssysteem of via het Call Center door alle noodzakelijke gegevens in de persoonlijke vragenlijst in te vullen.
  11. De Gebruiker betaald de kosten van de verzekeringspremie na het invoeren van de correcte persoonsgegevens in het Reserveringssysteem. Alvorens een groepsverzekering af te sluiten, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om dit Reglement te lezen en te aanvaarden, en, afhankelijk van het gekozen verzekeringsproduct, de Algemene Voorwaarden van de Groepsverzekering Colonnade of de Bijzondere Voorwaarden van AXA Assistance, evenals alle andere documenten die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld in het reserveringssysteem of via het Call Center.
  12. De Gebruiker ontvangt op het door hem opgegeven e-mailadres een bevestiging met onder meer: het reserveringsnummer, informatie over de totale verzekeringsprijs en betalingswijze. De door de verzekerde gemaakte kosten worden uitgedrukt in de valuta die is aangegeven in het reserveringssysteem of via het Call Center.
  13. Betalingen met betrekking tot het verzekeringsproduct worden gedaan onder de voorwaarden uiteengezet in punt VII van het Reglement en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Colonnade groepsverzekering en de Bijzondere Voorwaarden van AXA Assistance.
  14. In het geval van het aansluiten bij een groepsverzekering via internet, heeft de consument het recht om de niet-gerechtelijke methode voor geschillenbeslechting te gebruiken en zijn klacht in te dienen via het EU ODR-onlineplatform, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. ANDERE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR ENTITEITEN AAN WIE ESKY ADVERTENTIERUIMTE VERLEENT VERHUURDIENSTEN

  1. Autoverhuur:
   eSky verleent diensten i.v.m. het verlenen van advertentieruimte aan rentalcars.com, een merk dat onderdeel uitmaakt van TravelJigsaw Limited Group, een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales (met referentienummer 05179829), met statutaire zetel op adres 100 New Bridge Street, Londen, EC4V 6JA, die als intermediair optreedt in het reserveringsproces en diensten verleent aan de hand van de algemene voorwaarden voor haar diensten, beschikbaar via www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Speciale voorwaarden voor specifieke voertuigen worden voor deze voertuigen vermeld en bepaald door de aanbieders van de betreffende diensten. eSky kan informatie meedelen over de mogelijkheid om aanvullende diensten te kopen tijdens het boeken per telefoon.
  2. Tours en attracties:
   eSky levert diensten voor verhuur van advertentieruimte ten behoeve van GetYourGuide Deutschland GmbH, met het hoofdkantoor gelegen aan de Sonnenburger Strass, 71-75, 10437. in Berlijn, Duitsland. eSky levert diensten volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de algemene voorwaarden, beschikbaar op https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky kan in samenwerking met GetYourGuide u tijdens de telefonische service van boekingen of andere diensten informeren over de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Dit in het kader van het boeken van toeristische attracties.
  3. Transferdiensten en parkeerplaatsen:
   eSky biedt advertentieruimte aan ten gunste van Mozio, Inc., een onderneming uit Delaware met het hoofdkantoor gelegen in 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 in de Verenigde Staten van Amerika. De onderneming levert diensten volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de voorschriften van de diensten van deze entiteit, beschikbaar gesteld op https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Speciale voorwaarden met betrekking tot transfers worden gedefinieerd door de entiteiten die deze diensten rechtstreeks leveren, waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn gesteld via Mozio, Inc. eSky kan u informeren over de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen tijdens het maken van een telefonische reservering.

KLACHTEN

 • § 18 KLACHTEN

  1. Klachten over eSky kunnen worden ingediend wanneer u niet tevreden bent over een service of bij het niet uitvoeren van een service, waarbij de uitvoering onder de verantwoordelijkheid van eSky valt. Klachten kunnen ook betrekking hebben op diensten van eSky uitgevoerd door derden, waarvan de aansprakelijkheid door dergelijke derde partijen onafhankelijk en individueel van eSky worden bepaald.
  2. Klachten in de categorieën reserveringen, gekochte tickets en andere toeristische diensten kunnen rechtstreeks worden gemeld via de hier beschikbare klachtenformulier, of in schriftelijke vorm opgestuurd worden naar het kantoor van eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polen. De klant krijgt een bevestiging en antwoord binnen 30 dagen na ontvangst de klacht of de klant wordt op een door de reisorganisator of andere dienstverlener aangegeven dag hierover geinformeerd.
  3. De door eSky genomen beslissing die wordt gegeven aan de Gebruiker beëindigt het door eSky uitgevoerde klachtenproces. Als het resultaat van de ingediende klacht niet bevredigend is, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de zaak voor de rechter of buiten de rechtbank op te lossen en de klacht in te dienen via het EU ODR online platform, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Om de Gebruiker een inhoudelijk en passend antwoord te geven, worden klachten binnen de wettelijke termijnen behandeld en verzonden in het Pools of Engels naar het door de Gebruiker opgegeven adres, en afhankelijk van de beschikbaarheid van eSky-consultanten, in de taal waarin de klacht is ingediend.
  5. eSky geeft aan dat als de klacht diensten van andere partijen betreft, de Gebruiker hierover wordt geïnformeerd en wordt voorzien van informatie over de mogelijkheid om een ​​klacht bij deze entiteit in te dienen. Op basis van autorisatie en toestemming van de Gebruiker kan de klacht ook via eSky ingediend worden als de inhoud van de klacht informatie bevat die het mogelijk maakt om een klacht tegen een dienstverlener in te dienen. In het geval dat er geen contact is met de Gebruiker, kan eSky onafhankelijke acties ondernemen in het belang van de Gebruiker.

SLOTBEPALINGEN

 • § 19. SLOTBEPALINGEN

  1. eSky behoudt zich het recht voor om eenzijdig veranderingen door te voeren in deze Voorwaarden, conform de regel dat de klant gebonden is aan de bepalingen waarmee hij akkoord is gegaan tijdens het boekingsproces en dat klanten toegang hebben tot archiefversies van de voorwaarden. Iedere klant moet de voorwaarden en andere verstrekte documenten ter specificatie va de diensten hebben gelezen voorafgaand aan het boeken en is te allen tijde gebonden aan de bepalingen uit de Voorwaarden en specificerende documenten op het moment van boeken en kopen van vliegtickets en andere diensten via www.eSkyTravel.be.
  2. In kwesties die niet door deze voorwaarden worden gereguleerd, zijn de bepalingen uit de algemene Poolse wet van toepassing.
  3. De diensten in het Boekingssysteem bestaan uit het verrichten van feitelijke handelingen in verband met het bestellen van diensten van de Dienstverlener door de Gebruikers. Daarom zijn de boekingsvoorwaarden bindend voor de Gebruiker op het moment van acceptatie door een gegeven Dienstverlener. Annulering of terugtrekking is alleen mogelijk indien de Dienstverlener deze optie aanbiedt. In geval van consumentengeschillen kan het Europese ODR/platform worden benaderd (online geschillenbeslechting), beschikbaar via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky stelt zich niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt of geleden door de Gebruiker indien de reis niet plaatsvindt vanwege een staking van luchtvaart-, vliegveld- of spoorwegpersoneel evenals schade door staking van hotelpersoneel of door overmacht met als gevolg dat het verrichten van de diensten uit de voorwaarden onmogelijk is geworden. De reden hiervan is dat eSky hoofdzakelijk een entiteit is die toegang verschaft tot het Boekingssysteem en geen Dienstverlener of adviseur is voor het kiezen van bepaalde aanbiedingen van derde partijen.
  5. Teneinde onbevoegd gebruik van betaalkaarten te voorkomen, behoudt eSky zich het recht voor om aanvullende verificatie te verrichten van de gegevens van de kaarthouder en zo te bevestigen dat de houder van de betaalkaart waarmee de boeking is verricht, daadwerkelijk akkoord is gegaan met betaling voor de boeking.
  6. Het geldende recht voor transacties via eSky is het Poolse recht.
  7. De keuze van het Poolse recht betekent voor de consument geen verval van bescherming door voorschriften die niet kunnen worden uitgesloten door een overeenkomst op grond van de landelijke voorschriften voor de woonplaats van de consument (d.i. het land van het domein waarop de transactie is uitgevoerd).

TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST

 • § 20. TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST

  1. Krachtens de bepalingen van deze Voorwaarden bestaat de mogelijkheid tot terugtrekking uit de overeenkomst tussen de Gebruiker van de diensten van eSky via het Boekingssysteem of het Callcenter, op grond van artikel 27 van de wet van 30 mei 2014 over consumentenrechten, hierna te noemen de Wet.
  2. Krachtens artikel 38(1) van de Wet kan de Gebruiker zich niet terugtrekken uit een op afstand gesloten overeenkomst indien de ondernemer de gegeven dienst volledig heeft verricht met expliciete toestemming van de klant, die voorafgaand aan het begin van de levering van de dienst op de hoogte is gebracht van de bepaling dat terugtrekking na aanvang van de dienst onmogelijk is.
  3. In het licht van het bovenstaande deelt eSky voorafgaand aan het begin van de levering van de diensten uit deze Voorwaarden mee dat een Gebruiker die een overeenkomst op afstand heeft gesloten voor het leveren van deze dienst zich niet zonder opgaaf van reden kan terugtrekken uit de overeenkomst zonder kosten te betalen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, vanwege volledige levering van de diensten door eSky.pl S.A. in de vorm van de boeking van de diensten van een derde partij (op expliciet verzoek van de Gebruiker). In dergelijke gevallen worden servicekosten niet gerestitueerd. Indien de Dienstverlener restitutie van een deel of de volledige waarde van de diensten aanbiedt in geval van terugtrekking uit de overeenkomst, moet de klant hier expliciet van op de hoogte worden gebracht.
    

NIEUWSBRIEF

 • § 21. NIEUWSBRIEF SERVICE

  1. Elke gebruiker kan zich abonneren op de nieuwsbriefservice door toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële berichten zoals gedefinieerd in art. 10 bep. 2 van de wet van 18 juli 2002. Dit betreffende de levering van elektronische diensten via de communicatiekanalen die worden aangeboden door eSky. Dit wil zeggen om commerciële en marketinginformatie naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres te kunnen sturen, evenals informatie over nieuwe aanbiedingen en promoties aangeboden door Dienstverleners.
  2. Toestemming wordt gegeven door uw e-mailadres op te geven in het daarvoor bestemde veld op www.eSkyTravel.be. Dit kan men doen tijdens het maken van een boeking tijdens het transactieproces of bij het registreren van een account in Uw account door het juiste selectievakje te selecteren. U gaat hier akkoord om commerciële en marketinginformatie te ontvangen.
  3. De grafische items en inhoud van de nieuwsbrief zijn onderworpen aan eigendomsrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; waaronder industriële eigendomsrechten. Deze items zijn in het bezit van de Dienstverlener of van derden en zijn onderworpen aan wettelijke bescherming. Elke reproductie, wijziging en gebruik op een manier die niet strookt met het beoogde doel of zonder de toestemming van de Dienstverlener kan een overtreding van de wet vormen.
  4. De abonnementsservice voor de nieuwsbrief is een gratis service die beschikbaar is voor elke gebruiker die ermee instemt een dergelijk abonnement af te sluiten.
  5. De gebruiker kan zijn toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken door een verzoek in te dienen bij eSky via het contactformulier op www.eSkyTravel.be of door het abonnement op te zeggen door op de betreffende link in de ontvangen e-mail op de nieuwsbrief te klikken.
  6. Zodra men zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven, stopt de serviceprovider met het verzenden van marketinginhoud naar het e-mailadres van de gebruiker. De Gebruiker kan zich op elk moment weer abonneren op de dienst.

BIJLAGE

 • Bijlage 1

  STANDAARD INFORMATIEBLAD VOOR REISPAKKETTEN, WAAR GEBRUIK VAN HYPERLINKS MOGELIJK IS

  • De combinatie van aangeboden diensten vormt een reispakket in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Derhalve gelden voor u alle EU-rechten die van toepassing zijn op pakketreizen. eSky stelt zich volledig aansprakelijk voor correcte uitvoering van het volledige reispakket. Daarnaast is eSky wettelijk verplicht tot restitutie van betalingen en, indien vervoer onderdeel van het pakket uitmaakt, uw terugkeer naar het land van oorsprong ingeval eSky insolvent wordt.
  • Meer informatie over de belangrijkste rechten kan worden gelezen in Richtlijn (EU) 2015/2302.
  • Belangrijkste rechten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302:
   • Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan een reispakket ontvangen de reizigers alle noodzakelijke informatie over het reispakket.
   • Er is altijd ten minste één ondernemer verantwoordelijk voor correcte uitvoering van alle contractuele toerismediensten.
   • De reizigers hebben beschikking over een noodnummer of contactpunt om contact op te kunnen nemen met de reisoperator of het reisbureau.
   • Reizigers kunnen hun vakantie binnen redelijk tijdsbestek overdragen op een ander persoon. Hieraan zijn eventuele kosten verbonden.
   • De prijs van het reispakket mag alleen stijgen indien bepaalde kosten (bijv. brandstofkosten) zijn gestegen en deze mogelijkheid expliciet is opgenomen in de overeenkomst; de prijsstijging mag in geen geval later dan 20 dagen voorafgaand aan het begin van het reispakket plaatsvinden. Indien de prijstoename groter is dan 8% van de prijs van het reispakket, mag de reiziger de overeenkomst ontbinden. Als de reisoperator zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger het recht op een prijsverlaging als de betreffende kosten zijn gedaald.
   • De reizigers kunnen het contract zonder boete ontbinden en volledige restitutie van alle betalingen ontvangen indien een van de essentiële onderdelen van de vakantie behalve de prijs aanzienlijk verandert. Als de reisoperator de betaling annuleert voorafgaand aan vertrek, hebben de reizigers recht op restitutie en indien van toepassing op compensatie.
   • Onder uitzonderlijke omstandigheden – bijvoorbeeld bij serieuze veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming die van invloed kunnen zijn op het reispakket – kunnen reizigers voorafgaand aan het begin van het reispakket de overeenkomst ontbinden zonder boete.
   • Daarnaast kunnen reizigers de overeenkomst op ieder moment voorafgaand aan het begin van het reispakket ontbinden tegen een redelijke, gerechtvaardigde boete.
   • Als na het begin van het reispakket aanzienlijke onderdelen van het reispakket niet kunnen worden geleverd conform de overeenkomst, moeten aan de reiziger kosteloos adequate alternatieve worden aangeboden. Als de diensten niet worden geleverd conform de overeenkomst en hierdoor de uitvoering van het reispakket aanzienlijk tekortschiet en de reisoperator het probleem niet kan verhelpen, kunnen reizigers de overeenkomst ontbinden zonder boete.
   • Reizigers maken tevens aanspraak op een prijsverlaging of schadevergoeding in geval van het niet of onvoldoende realiseren van het reispakket.
   • De reisoperator moet assistentie aan de reiziger verlenen in geval van moeilijkheden.
   • Ingeval de reisoperator insolvent wordt, worden de betalingen gerestitueerd. Als de reisoperator insolvent wordt na het begin van een reispakket dat vervoer omvat, moet de terugkeer van de reizigers naar het land van oorsprong worden gegarandeerd.
  • eSky geniet insolventiebescherming door Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reizigers kunnen contact met deze entiteit opnemen of, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteit, te weten het kantoor van de maarschalk van het woiwodschap Silezië, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (tussen 7.30 en 15.30 uur), indien de diensten niet worden geleverd vanwege insolventie van eSky.
  • Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals geïmplementeerd in de nationale wet - Wet over pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen van 24 november 2017.
 • Bijlage 2

  STANDAARD INFORMATIEFORMULIER WAAR DE HANDELAAR VAN EEN ONLINE GEKOPPELD REISARRANGEMENT BINNEN HET KADER VAN ARTIKEL 6 PARAGRAAF 1 PUNT 1 VAN DE WET EEN HANDELAAR IS ANDERS DAN DE VERVOERDER DIE EEN RETOURTICKET VERKOOPT

  • Als u na het kiezen en betalen van een reisdienst nog aanvullende reisdiensten via eSky boekt voor uw reis of vakantie, profiteert u NIET van de rechten die gelden voor pakketten volgens Richtlijn (ER) 2015/2302.
  • Derhalve zal eSky niet aansprakelijk zijn voor juiste verrichting van deze aanvullende reisdiensten. Neem in geval van problemen contact op met de betreffende Dienstverlener. Als u echter een aanvullende reisdienst boekt tijdens hetzelfde bezoek aan de eSky-reserveringswebsite dan zullen de reisdiensten onderdeel worden van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval biedt eSky, zoals vereist door de Europese wet, bescherming door restitutie van uw betalingen aan eSky voor diensten die niet zijn verricht vanwege insolventie van eSky. Dit leidt niet tot restitutie in geval van insolventie van de betreffende Dienstverlener.
  • eSky geniet insolventiebescherming door Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reizigers kunnen contact met deze entiteit opnemen of, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteit, te weten het kantoor van de maarschalk van het woiwodschap Silezië, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (tussen 7.30 en 15.30 uur), indien de diensten niet worden geleverd vanwege insolventie van eSky.
   Opmerking: De insolventiebescherming dekt geen overeenkomsten met andere partijen dan eSky die kunnen worden gerealiseerd ondanks de insolventie van eSky.
  • DRichtlijn (EU) 2015/2302 zoals geïmplementeerd in de nationale wet - Wet over pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen van 24 november 2017.
 • Bijlage 3

  STANDAARD INFORMATIEFORMULIER WAAR DE HANDELAAR VAN EEN ONLINE GEKOPPELD REISARRANGEMENT BINNEN HET KADER VAN ARTIKEL 6 PARAGRAAF 1 PUNT 2 VAN DE WET EEN HANDELAAR IS ANDERS DAN DE VERVOERDER DIE EEN RETOURTICKET VERKOOPT

  • Als u aanvullende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt via deze link(s), profiteert u NIET van de rechten die gelden voor pakketten volgens Richtlijn (ER) 2015/2302.
  • Derhalve zal eSky niet aansprakelijk zijn voor juiste verrichting van deze aanvullende reisdiensten. Neem in geval van problemen contact op met de betreffende Dienstverlener. Indien u binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van eSky aanvullende reisdiensten boekt via deze link(s), worden deze diensten onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval biedt eSky, zoals vereist door de Europese wet, bescherming door restitutie van uw betalingen aan eSky voor diensten die niet zijn verricht vanwege insolventie van eSky. Dit leidt niet tot restitutie in geval van insolventie van de betreffende Dienstverlener.
  • eSky geniet insolventiebescherming door Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reizigers kunnen contact met deze entiteit opnemen of, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteit, te weten het kantoor van de maarschalk van het woiwodschap Silezië, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (tussen 7.30 en 15.30 uur), indien de diensten niet worden geleverd vanwege insolventie van eSky.
  • Opmerking: De insolventiebescherming dekt geen overeenkomsten met andere partijen dan eSky die kunnen worden gerealiseerd ondanks de insolventie van eSky.
  • DRichtlijn (EU) 2015/2302 zoals geïmplementeerd in de nationale wet - Wet over pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen van 24 november 2017.
 • Bijlage 4

  STANDAARD INFORMATIEBLAD VOOR REISPAKKETTEN, WAAR GEBRUIK VAN HYPERLINKS NIET MOGELIJK IS

  • De combinatie van aangeboden diensten vormt een reispakket in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Derhalve gelden voor u alle EU-rechten die van toepassing zijn op pakketreizen. eSky stelt zich volledig aansprakelijk voor correcte uitvoering van het volledige reispakket. Daarnaast is eSky wettelijk verplicht tot restitutie van betalingen en, indien vervoer onderdeel van het pakket uitmaakt, uw terugkeer naar het land van oorsprong ingeval eSky insolvent wordt.
  • Meer informatie over de belangrijkste rechten kan worden gelezen in Richtlijn (EU) 2015/2302.
  • Belangrijkste rechten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302:
   • Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst tot deelname aan een reispakket ontvangen de reizigers alle noodzakelijke informatie over het reispakket.
   • Er is altijd ten minste één ondernemer verantwoordelijk voor correcte uitvoering van alle contractuele toerismediensten.
   • De reizigers hebben beschikking over een noodnummer of contactpunt om contact op te kunnen nemen met de reisoperator of het reisbureau.
   • Reizigers kunnen hun vakantie binnen redelijk tijdsbestek overdragen op een ander persoon. Hieraan zijn eventuele kosten verbonden.
   • De prijs van het reispakket mag alleen stijgen indien bepaalde kosten (bijv. brandstofkosten) zijn gestegen en deze mogelijkheid expliciet is opgenomen in de overeenkomst; de prijsstijging mag in geen geval later dan 20 dagen voorafgaand aan het begin van het reispakket plaatsvinden. Indien de prijstoename groter is dan 8% van de prijs van het reispakket, mag de reiziger de overeenkomst ontbinden. Als de reisoperator zich het recht voorbehoudt om de prijs te verhogen, heeft de reiziger het recht op een prijsverlaging als de betreffende kosten zijn gedaald.
   • De reizigers kunnen het contract zonder boete ontbinden en volledige restitutie van alle betalingen ontvangen indien een van de essentiële onderdelen van de vakantie behalve de prijs aanzienlijk verandert. Als de reisoperator de betaling annuleert voorafgaand aan vertrek, hebben de reizigers recht op restitutie en indien van toepassing op compensatie.
   • Onder uitzonderlijke omstandigheden – bijvoorbeeld bij serieuze veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming die van invloed kunnen zijn op het reispakket – kunnen reizigers voorafgaand aan het begin van het reispakket de overeenkomst ontbinden zonder boete.
   • Daarnaast kunnen reizigers de overeenkomst op ieder moment voorafgaand aan het begin van het reispakket ontbinden tegen een redelijke, gerechtvaardigde boete.
   • Als na het begin van het reispakket aanzienlijke onderdelen van het reispakket niet kunnen worden geleverd conform de overeenkomst, moeten aan de reiziger kosteloos adequate alternatieve worden aangeboden. Als de diensten niet worden geleverd conform de overeenkomst en hierdoor de uitvoering van het reispakket aanzienlijk tekortschiet en de reisoperator het probleem niet kan verhelpen, kunnen reizigers de overeenkomst ontbinden zonder boete.
   • Reizigers maken tevens aanspraak op een prijsverlaging of schadevergoeding in geval van het niet of onvoldoende realiseren van het reispakket.
   • De reisoperator moet assistentie aan de reiziger verlenen in geval van moeilijkheden.
   • Ingeval de reisoperator insolvent wordt, worden de betalingen gerestitueerd. Als de reisoperator insolvent wordt na het begin van een reispakket dat vervoer omvat, moet de terugkeer van de reizigers naar het land van oorsprong worden gegarandeerd.
  • eSky geniet insolventiebescherming door Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Reizigers kunnen contact met deze entiteit opnemen of, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteit, te weten het kantoor van de maarschalk van het woiwodschap Silezië, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (tussen 7.30 en 15.30 uur), indien de diensten niet worden geleverd vanwege insolventie van eSky.
  • Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals geïmplementeerd in de nationale wet - Wet over pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen van 24 november 2017.