Menu

Verzekering voor de gemaakte kosten bij het annuleren van een reis in geval van een noodsituatie

Verzekering voor de gemaakte kosten bij het annuleren van een reis in geval van een noodsituatie

Een annuleringsverzekering zal u beschermen in geval van een noodsituatie of onverwachte wijziging van plannen wanneer een geplande vlucht niet door kan gaan. In deze situatie vergoedt de verzekeraar het volledige bedrag dat u bij de aankoop van de tickets heeft uitgegeven.

Waarschuwing!

De verzekeraar is aansprakelijk tot de hoogte van het verzekerde bedrag dat in de verzekeringsdocumenten wordt vermeld, echter wel tot een waarde van 5.000 EUR.

Wat dekt de verzekering?

De verzekeraar vergoedt de kosten gemaakt door de verzekerde wegens annulering van het vliegticket als dit een gevolg is van de volgende onderstaande redenen:

  • Als een noodlottig ongeval resulteert in een onmiddellijke ziekenhuisopname van de verzekerde of resulteert in aanzienlijke beperkingen van de zelfredzame mobiliteit van de verzekerde;
  • Als de verzekerde een plotselinge ernstige ziekte heeft, die onmiddellijke ziekenhuisopname vereist en zonder genoeg tijd om te herstellen voor de geplande reis van de verzekerde,
  • Als het verzekerde familielid een plotselinge ernstige ziekte krijgt of een noodlottig ongeval heeft waarbij deze persoon onmiddellijk in het ziekenhuis moet worden opgenomen en daarbij niet genoeg tijd heeft om voor de reis te herstellen. Ook in situaties waarbij de aanwezigheid van de verzekerde op het grondgebied van het Koningrijk der Nederlanden vereist is, of het land van de vaste woonplaats van de verzekerde
  • Als een plotselinge ziekte of noodlottig ongeval van het verzekerde familielid een significante beperking van zelfstandige mobiliteit veroorzaakt (d.w.z. onvermogen om te bewegen of zich zelf te redden zonder de hulp van andere mensen tijdens de geplande vertrekperiode) waarbij de aanwezigheid van de verzekerde op het grondgebied van het Koningrijk der Nederlanden of het land van verblijf vereist is en word bevestigd door een arts.
  • Waneer de zwangerschap gevaar loopt, zoals complicaties in verband met de zwangerschap van de verzekerde of partner resulterend in een ziekenhuisopname van ten minste één week gedurende in de periode van een buitenlandse reis of binnen 7 dagen voorafgaand aan de vertrekdatum. De verzekeraar is aansprakelijk voor voortijdige levering van de verzekerde of de partner van de verzekerde die mede-deelnemer is aan de reis van de verzekerde. De aansprakelijkheid van de verzekeraar vindt om deze reden plaats onder de voorwaarde dat de verzekerde en / of partner van de verzekerde ten tijde van het contract maximaal 8 weken zwanger was, of in een situatie waarin het verloop van de gebeurtenissen de reden werd voor het annuleren van het vliegticket dat uiterlijk vóór het einde van de 24e week van de zwangerschap heeft plaatsgevonden,
  • Overlijden van de verzekeraar of familielid.
  • Geconfronteerd worden met een ernstig ongepland incident in uw permanente verblijfplaats op het grondgebied van het Koningrijk der Nederlanden of land van permanent verblijf, als gevolg van brand, natuurrampen of het gevolg van een misdrijf, waarbij de persoonlijke aanwezigheid van de verzekerde is vereist,
  • Gedocumenteerde diefstal van documenten die nodig zijn voor reizen, bijv. paspoort, identiteitskaart, inreisvisum - op voorwaarde dat de diefstal binnen maximaal 14 dagen voorafgaand aan de datum van vertrek plaatsvond en aan de bevoegde autoriteiten werd gemeld
  • Diefstal of brand van een voertuig van de verzekerde in de woonplaats van de verzekerde, waarbij de noodzaak is om administratieve en gerechtelijke stappen te ondernemen waarbij de verzekerde in het land van verblijf  aanwezig moet zijn. Waarbij het incident plaatsvond binnen 14 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de vertrekdatum.

Tips en suggesties in dit artikel en gerelateerde artikelen zijn uitsluitend informatief en als hulp bedoeld en kunnen geen grondslag vormen voor een claim jegens eSkyTravel.be.

Heeft u in dit artikel de informatie gevonden waarnaar u op zoek was? Ja | Nee
Mijn mening over dit artikel:
Bedankt voor uw mening!