Menu

Rechten en verantwoordelijkheden van vliegtuigpassagiers

Rechten en verantwoordelijkheden van vliegtuigpassagiers

De rechten en verantwoordelijkheden van vliegtuigpassagiers worden binnen de grenzen van de Europese Unie geregeld door Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad vanaf 11 februari 2004. Het document bevat de voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van assistentie en compensatie van luchtvaartmaatschappijen.

Instapweigering

De vluchtuitvoerder heeft het recht om passagiers het instappen te weigeren waneer die zich niet aan de regels houden van de luchtvaartmaatschappij en / of een bedreiging vormen voor de veiligheid zoals;

  • waneer de passagier onder invloed van alcohol is
  • waneer de passagier probeert aan boord te gaan met verboden items of een bedreiging vormt voor andere passagiers of het vliegtuig

Let op!

Als de passagier de voorschriften en algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij niet naleeft, zal de instapweigering plaatsvinden zonder recht op enige vorm van compensatie.

Wat is overboeking?

Overboeking is een toepassing in de luchtvaart waarbij meer tickets worden verkocht dan er stoelen in een bepaald vliegtuig beschikbaar zijn. Luchtvaartmaatschappijen baseren hun overboekingslimieten op onderzoek naar de bezettingsgraden en informatie over het percentage passagiers dat niet aanwezig is voor het instappen. Hierdoor is de kans laag om bij het instappen geweigerd te worden.

Enige vrijwilligers?

In dergelijke gevallen is het de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij om vrijwilligers te vinden die akkoord gaan om hun geboekte zitplaats op te geven en de volgende vlucht te nemen. In het geval er geen vrijwilligers worden gevonden, kiest de luchtvaartmaatschappij de passagiers zelf uit. De luchtvaartmaatschappij is verplicht om een ​​passende vergoeding uit te reiken, waarvan de hoogte afhangt van de route en kan tussen de 250 tot 600 EUR bedragen. Als er op een bepaalde dag geen vluchten beschikbaar meer zijn, zorgt de luchtvaartmaatschappij ook voor accommodatie en vervoer.

In geval van instapweigering, waarbij de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is, is het overeenkomstig met verordening UE 261/2004 de plicht van de luchtvaartmaatschappij om de passagier schriftelijk op de hoogte te stellen van de procedures voor het verkrijgen van schadevergoeding en bijstand.

Verzekering

De beste bescherming tegen instapweigering, ongeacht of het de schuld is van de passagier is of van de luchtvaartmaatschappij, is het aanschaffen van een geschikte verzekering.

Let op!

In elk geval van instapweigering,  is de voorwaarde om in aanmerking te komen voor compensatie om op tijd te zijn bij het instappen.

Vluchtannulering

Waneer een vlucht wordt geannuleerd of verplaatst of in het geval dat de luchtvaartmaatschappij niet langer een route exploiteert, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om een ​​alternatieve verbinding voor de passagier te vinden of de volledige kosten van de boeking terug te betalen.

Eten en accommodatie

De vervoerder is ook verplicht om voedsel en accommodatie te regelen als de alternatieve verbinding in de komende dagen is gepland, tenzij de luchtvaartmaatschappij zich het recht voorbehoudt om van deze verplichting af te wijken in de algemene voorwaarden die door de passagier zijn geaccepteerd op het moment van de aankoop van de vlucht.

Als de klant ervoor kiest om een ​​terugbetaling te ontvangen, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om er binnen 7 dagen na ontvangst van de claim de klant te informeren.

Vergoeding

Passagiers hebben recht op een schadevergoeding tussen 250 en 600 EUR, afhankelijk van de route en op voorwaarde dat de passagier op tijd bij de gate is.

Aanzienlijke vluchtvertraging

Afhankelijk van de lengte van de geplande vlucht, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om de kosten van voedsel, hotelaccommodatie of andere diensten te dekken als de vertraging langer duurt dan 2 tot 4 uur. De passagier moet op tijd bij de gate zijn gearriveerd om ervoor te zorgen dat eventuele compensatieclaim geldig is.

In het geval van een vertraging van meer dan 5 uur heeft de passagier het recht om een ​​volledige terugbetaling van de ticketprijs en een passende vergoeding van de luchtvaartmaatschappijen te eisen.

Wanneer kan ik een schadevergoeding eisen?

Vergeet niet dat de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen niet afhangt van een vertraagde start, maar van een vertraagde aankomst op de bestemming. Bovendien hebben passagiers geen recht op compensatie als de vertraging te wijten is aan externe factoren, b.v. zware weersomstandigheden.

Voor vertrek is het de moeite waard om een ​​reisverzekering te overwegen, die je zal beschermen tegen onverwachte kosten die kunnen optreden in geval van vertraging of annulering van een vlucht.

Bagageverlies of schade tijdens de vlucht

De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van onze ruimbagage. Controleer wat je kunt aanvragen in geval van bagageverlies of schade veroorzaakt door de luchtvaartmaatschappij.

Tips en suggesties in dit artikel en gerelateerde artikelen zijn uitsluitend informatief en als hulp bedoeld en kunnen geen grondslag vormen voor een claim jegens eSkyTravel.be.

Heeft u in dit artikel de informatie gevonden waarnaar u op zoek was? Ja | Nee
Mijn mening over dit artikel:
Bedankt voor uw mening!